Projekty
Government Bodies
Flag Piątek, 19 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
23 Maja 2024, 18:27

Ministerstwo Pracy ogłosiło, kto od 1 lipca będzie mógł nadal pobierać emerytury i świadczenia na poczcie

23 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Kto od 1 lipca, po wejściu w życie niektórych zmian w przepisach dotyczących pomocy społecznej i świadczeń socjalnych, będzie mógł nadal pobierać emerytury, zasiłki na dzieci i świadczenia opiekuńcze na poczcie, służba prasowa Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej poinformowała BELTA.

Od 1 lipca zmienia się tryb wypłacania rent, świadczeń dla rodzin wychowujących dzieci oraz świadczeń z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną I grupy lub osobą, która ukończyła 80 lat, dla osób zamieszkałych na terenie Mińska, miast obwodowych i powiatowych. Teraz płatności te będą dokonywane głównie za pośrednictwem banków.

Ministerstwo Pracy zaznaczyło, że zmiany nie dotkną emerytów, którzy ukończyli 70. rok życia oraz osób niepełnosprawnych I i II grupy. Wśród odbiorców świadczeń wychowawczych zmiany nie obejmą osób niepełnosprawnych I i II grupy oraz rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko do lat 18, a także osób pobierających renty, świadczenia wychowawcze i zasiłki opiekuńcze zamieszkujących obszary wiejskie. „Te kategorie nadal mają prawo wybrać, czy chcą otrzymywać świadczenia socjalne pocztą (na poczcie lub z dostawą do domu), czy przez bank (w kasie banku lub na karcie bankowej)” – stwierdził departament.

Wypłata emerytur i świadczeń drogą pocztową (na poczcie lub z dostawą do domu) na terenie całego kraju realizowana będzie przez krajowego operatora pocztowego – RUP Belpoczta.

Ministerstwo dodało, że aby otrzymywać emerytury i świadczenia za pośrednictwem banku, należy przed 10 czerwca 2024 r. otworzyć podstawowy rachunek bankowy (w celu otrzymywania świadczeń socjalnych w kasie banku lub przy użyciu karty bankowej), a także wypełnić przykładowy wniosek o przekazanie świadczeń socjalnych do banku. „Bank prześle wniosek do urzędu pracy, zatrudnienia i ochrony socjalnej” – podało Ministerstwo Pracy. Odbiorca wybiera bank z określonej listy.

W przypadku pojawiających się problemów z przeniesieniem wypłaty emerytur i świadczeń za pośrednictwem banków, a także za pośrednictwem poczty, można skontaktować się z organami pracy, zatrudnienia i ochrony socjalnej.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi