Projekty
Government Bodies
Flag Sobota, 13 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
15 Czerwca 2024, 14:29

Zadłużenie zagraniczne brutto Białorusi spadło w pierwszym kwartale 2024 r. o 0,5 mld dolarów

15 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Zadłużenie zagraniczne brutto Białorusi spadło w pierwszym kwartale tego roku o 0,5 mld dolarów, do 36,4 mld dolarów na dzień 1 kwietnia 2024 r. Świadczą o tym dane statystyczne Banku Narodowego, podaje BELTA.

W relacji do PKB dług zagraniczny spadł z 51,4% w dniu 1 stycznia 2024 r. do 51,1% w dniu 1 kwietnia. W tym samym czasie na mieszkańca spadł odpowiednio z 4,03 tys. dolarów do 3,97 tys. dolarów.

Większość zadłużenia zagranicznego Białorusi w dalszym ciągu stanowią zobowiązania długoterminowe (71,7%), co wskazuje na niskie ryzyko w zakresie finansowania długu zagranicznego.

Dług zagraniczny netto, czyli zobowiązania zagraniczne pomniejszone o aktywa zagraniczne brutto w formie instrumentów dłużnych, spadł w I kwartale 2024 r. z 13,5% do 13% PKB.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi