Projekty
Government Bodies
Flag Piątek, 19 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
14 Czerwca 2024, 15:49

Miedwiediewa: na Białorusi wskaźnik dostępności danych wynosi ponad 90 %

14 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Wskaźnik dostępności danych na Białorusi wynosi ponad 90%. Oświadczyła o tym Inna Miedwiediewa, przewodnicząca Narodowego Komitetu Statystycznego, podczas spotkania roboczego z przedstawicielami biura koordynatora ONZ. O tym BELTA została poinformowana przez Biełstat.

Spotkanie odbyło się w ramach wizyty koordynatora ONZ na Białorusi Rasula Baghirova i szefa biura koordynatora ONZ na Białorusi Samuela Shina w Narodowym Komitecie Statystycznym.

Strony omówiły współpracę między ONZ a Narodowym Komitetem Statystycznym, a także rozwój programu ramowego ONZ w zakresie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju na lata 2026-2030. Podczas spotkania Inna Miedwiediewa zauważyła, że Republika Białorusi stała się jednym ze 193 krajów, które zobowiązały się do zapewnienia zrównoważonego i trwałego wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego i ochrony środowiska w partnerstwie i pokoju, i podjęła już szereg ważnych kroków w celu wdrożenia Agendy 2030 na szczeblu krajowym.

Inna Miedwiediewa mówiła o funkcjonowaniu krajowej platformy sprawozdawczości w zakresie wskaźników SDG, która ułatwia skuteczną interakcję z dostawcami danych, agencjami nadzorującymi, a także rozpowszechnianie danych dotyczących wskaźników CZR. Szefowa agencji podkreśliła, że wskaźnik dostępności danych w republice wynosi ponad 90%, co jest wysokim poziomem.

"Zrównoważony rozwój kraju jest nierozerwalnie związany ze zrównoważonym rozwojem jego regionów. Dlatego jednym z kierunków inicjatywy wdrażania CZR jest ich regionalna lokalizacja. W związku z tym Biełstat uruchomił innowacyjny produkt, który do tej pory nie ma odpowiednika na świecie - platformę danych regionalnych dotyczących zrównoważonego rozwoju" - dodała Inna Miedwiediewa.

Po spotkaniu strony zgodziły się współpracować na wszystkich poziomach w celu realizacji inicjatyw ONZ/UNDP, a koordynator ONZ na Białorusi wyraził gotowość do ściślejszej współpracy z Biełstatem.
TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi