Projekty
Government Bodies
Flag Piątek, 19 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
14 Czerwca 2024, 16:47

BPGT zamierza promować rozwój handlu giełdowego w EUG

14 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Białoruska Powszechna Giełda Towarowa zamierza uczestniczyć w tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej poprzez dalszą integrację mechanizmu wymiany z łańcuchami dostaw oraz upraszczanie wzajemnego dostępu podmiotów gospodarczych do rynków krajów EUG. O tym oświadczył szef wydziału zagranicznej działalności gospodarczej BPGT Aleksander Baszlij podczas międzynarodowej konferencji „Eksport do krajów EUG. Scenariusze współpracy międzyregionalnej”, która odbyła się w dniach 13–14 czerwca w Nowosybirsku. Poinformowała BELTA służba prasowa BPGT.

Według Aleksandra Baszlija rezydenci wszystkich krajów EUG posiadają akredytację i pracują na platformie giełdy, ale najaktywniej z możliwości BPGT korzystają firmy z Rosji i Kazachstanu. „Dziś akredytowaliśmy 3852 podmioty gospodarcze z Rosji, 113 z Kazachstanu, 25 z Kirgistanu i 24 z Armenii. Oczywiście z tego czy innego powodu nie wszystkie te firmy regularnie przeprowadzają transakcje. Udział aktywnych uczestników handlu jest średni ok. 45%. Dlatego staramy się utrzymywać stały kontakt z naszymi klientami, informować ich o ciekawych ofertach i nowościach produktowych. A to ma pozytywny wpływ: według wyników za okres styczeń-maj 2024 r. ilość zawartych kontraktów giełdowych rezydentów krajów EUG wzrosła 3,7-krotnie. Jednocześnie z platformy giełdowej szczególnie aktywnie korzystali przedstawiciele przedsiębiorstw rosyjskich i kazachskich, którzy stanowili wartościowo ponad 90% obrotów handlu giełdowego Republiki Białoruś z innymi państwami unii” – zauważył szef wydziału zagranicznej działalności gospodarczej BPGT.

Opowiadając o doświadczeniach BPGT w organizacji międzyregionalnego handlu giełdowego, Aleksander Baszlij podał przykład wykorzystania platformy dóbr przemysłowych i konsumenckich przez rosyjskie firmy przy zakupie i sprzedaży produktów substytucyjnych importu. „Od prawie dwóch lat na bazie naszej platformy B2B do handlu towarami przemysłowymi i konsumpcyjnymi działa usługa elektroniczna, która pozwala kupować, sprzedawać i składać zamówienia na produkcję produktów zastępczych importu. Co więcej, to narzędzie jest poszukiwane nie tylko przez białoruskie, ale także rosyjskie firmy. Dzięki naszej platformie szybko znajdują dostawców i konsumentów towarów zastępujących import na Białorusi, a także zawierają transakcje tranzytowe z kontrahentami z innych regionów Federacji Rosyjskiej. Od początku roku rosyjscy uczestnicy obrotu giełdowego dokonali substytucji importu produktów przemysłowych i konsumenckich na 5,4 mln USD” – dodał Aleksander Baszlij.

W ramach programu biznesowego konferencji delegacja BPGT przeprowadziła negocjacje w sprawie współpracy z przedstawicielami szeregu organizacji produkcyjnych i handlowych z obwodów irkuckiego, kemerowskiego i nowosybirskiego. Koncentrowano się na dostawach białoruskich produktów mlecznych, aminokwasów i premiksów do tych regionów, a także imporcie na Białoruś nasion oleistych, leków weterynaryjnych, pasz dla zwierząt, opakowań polimerowych i urządzeń produkcyjnych dla przemysłu rolnego.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi