Projekty
Government Bodies
Flag Piątek, 19 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
23 Maja 2024, 13:51

Państwo Związkowe pracuje nad stworzeniem mechanizmu dotowania pasażerskiego transportu lotniczego

23 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Państwo Związkowe pracuje nad stworzeniem mechanizmu dotowania pasażerskiego transportu lotniczego, powiedział dziennikarzom przewodniczący Komisji ds transportu Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji Jewgienij Moskwiczow, podaje  korespondent BELTA.

„W tym celu rozważamy dziś tę kwestię i będziemy zlecać dwóm ministerstwom transportu do września znalezienie jednolitej formuły i przeznaczenie środków pieniężnych z budżetów Rosji i Białorusi na subsydiowanie cen biletów – powiedział Jewgienij Moskwiczow. – Na przykład, mamy dziś samoloty latające z Moskwy do Władywostoku, bilet kosztuje nie więcej niż 3 tysiące rubli rosyjskich. Wszystko inne jest dotowane przez państwo. Robimy to, aby nasi obywatele mogli się komunikować, poruszać, poznawać miasta, poznawać historię. Dlatego mamy takie zadania. Prezydenci popierają i myślę, że w tym roku znajdziemy formułę”

„Uważam, że mieszkańcy Rosji i Białorusi powinni więcej się komunikować, wtedy szybciej się do siebie zbliżymy” – dodał przewodniczący komisji.

W Mińsku odbywa się wspólne posiedzenie komisji Zgromadzenia Parlamentarnego ds. budżetu, podatków i rynku finansowego, przemysłu i handlu, polityki gospodarczej i transportu. Uczestnicy spotkania omówią rozwój międzyregionalnej i transgranicznej komunikacji kolejowej i drogowej na popularnych obszarach, utworzenie mechanizmu dotowania międzynarodowego transportu lotniczego oraz kształtowanie taryf pasażerskich w transporcie kolejowym między Federacją Rosyjską a Republiką Białoruś. W programie wydarzenia znalazło się także rozważenie kwestii tworzenia i wykonania budżetu Państwa Związkowego, utworzenia jednolitej przestrzeni naukowo-technologicznej Państwa Związkowego, przygotowania zaktualizowanej orientacyjnej listy priorytetowych celów naukowych, technologicznych oraz innowacyjne programy i projekty Państwa Związkowego, organizacja rachunkowości i zarządzania majątkiem Państwa Związkowego.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi