Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
07 Czerwca 2024, 15:52

Szef białoruskiego MSZ szacuje efekt wizyty Łukaszenki w Mongolii na dziesiątki milionów dolarów

7 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Białoruś i Mongolia rozpoczęły już realizację porozumień osiągniętych podczas niedawnej wizyty państwowej w tym kraju Prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. O tym reporterom powiedział białoruski minister spraw zagranicznych Siergiej Alejnik, relacjonuje korespondent BELTA.

„Bez przesady wizytę państwową Prezydenta Białorusi w Mongolii można nazwać historyczną. Jest to pierwsza wizyta głowy państwa białoruskiego w tym kraju. Wizyta ta otwiera jakościowo nowy etap w rozwoju naszych stosunków dwustronnych. Zostało to zaplanowane i przygotowane zgodnie z naszą strategią rozwoju stosunków z krajami dalekiego łuku” – powiedział minister.

Podkreślił, że przykład Mongolii wyraźnie pokazuje, w jaki sposób ta strategia jest realizowana. Wielogodzinna komunikacja między głowami państw podczas wizyty pozwoliła na omówienie w bardzo przyjaznej i pełnej zaufania atmosferze całego zakresu stosunków dwustronnych, wymianę poglądów na tematy globalne i regionalne, a co najważniejsze, ustalenie strategii dalszego rozwoju relacji.

„Podstawą wszystkiego jest oczywiście gospodarka. A największą uwagę poświęcono zagadnieniom handlu i współpracy gospodarczej. Nasze gospodarki z Mongolia są komplementarne. Pozwala nam to organicznie łączyć potencjały naszych gospodarek i realizować wzajemnie korzystne projekty współpracy handlowo-gospodarczej” – zauważył minister.

Według niego podczas wizyty podpisano około 30 dokumentów dwustronnych. „Oczywiście głównym, zasadniczym dokumentem jest umowa o przyjaźni i współpracy między Republiką Białoruś a Mongolią. Podpisano szereg umów handlowych i porozumień, umów międzyagencyjnych i międzyrządowych, które obejmują szeroki zakres zagadnień z zakresu rolnictwa, edukacji, nauki, bezpieczeństwa i egzekwowania prawa, sytuacji kryzysowych, turystyki, własności intelektualnej” – powiedział szef MSZ – „I ten pakiet umów handlowych i porozumień, który został podpisany na marginesie forum biznesowego, pozwala nam oszacować efekt ekonomiczny tej wizyty w perspektywie średnioterminowej na kilkadziesiąt milionów dolarów. A w dłuższej perspektywie, w przypadku wysokiej jakości wspólnej realizacji wszystkich projektów, liczba ta może zostać znacznie zwiększona.”

Podpisano plan działania dotyczący rozwoju współpracy Białorusi i Mongolii na lata 2024-2026. Zawiera ponad 50 wydarzeń i projektów w 16 sektorach i obszarach działalności. „To ważny dokument, który należy skutecznie wdrożyć i wynieść naszą dwustronną współpracę na nowy poziom” – powiedział Siergiej Alejnik.

Minister poinformował, że na porządku dziennym są projekty dotyczące współpracy przemysłowo-technologicznej oraz rolnictwa. W dniach wizyty wmurowano kapsułę w budowę farmy mlecznej z wykorzystaniem białoruskich technologii. I w ogóle widać duże zainteresowanie partnerów mongolskich rozwojem współpracy w dziedzinie rolnictwa i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Podczas wizyty poświęcono tym zagadnieniom szczególną uwagę; podpisano odrębny plan działania dla sektora rolnego.

Strony zgodziły się także na rozwój współpracy w innych obszarach, w tym rozumiejąc potrzebę budowania współpracy międzyregionalnej.

„Cieszy fakt, że od razu przystąpiliśmy do realizacji zawartych porozumień i dosłownie następnego dnia po zakończeniu wizyty państwowej Prezydenta Republiki Białoruś, duża delegacja Mongolii, licząca 40 osób, na czele z ministrem rolnictwa i przemysłu lekkiego Mongolii przyjechała do Mińska, aby wziąć udział w międzynarodowej wystawie „Belagro”. W tych dniach odbywają się spotkania i negocjacje pomiędzy białoruskimi podmiotami gospodarczymi a partnerami mongolskimi. Jestem przekonany, że negocjacje te doprowadzą do dodatkowych porozumień” – podkreślił minister.

Siergiej Alejnik generalnie widzi wzajemne zainteresowanie rozwojem współpracy po stronie mongolskiej: „Było to zupełnie oczywiste w ramach kontaktów międzybranżowych i sektorowych, było to absolutnie wyraźnie widoczne na wszystkich etapach dwustronnych negocjacji”.

Minister zauważył, że strony muszą pracować nad poprawą warunków wzajemnej wymiany handlowej oraz wdrażać projekty współpracy przemysłowej i technologicznej.

Siergiej Alejnik osobno wspomniał o decyzji Najwyższej Eurazjatyckiej Rady Gospodarczej z 8 maja br. o rozpoczęciu negocjacji z Mongolią w sprawie zawarcia tymczasowej umowy handlowej. „Oczekujemy sfinalizowania umowy tymczasowej do końca tego roku. Według naszej wspólnej opinii z mongolskimi kolegami, partnerami w EUG, otworzy to jakościowo nowe możliwości i doprowadzi do znacznego wzrostu obrotów i stworzenia korzystniejszych warunków dla handlu poprzez zniesienie ceł i barier” – powiedział szef MSZ.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi