Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
11 Czerwca 2024, 15:20

Na posiedzeniu Grupy wysokiego szczebla Rady Ministrów PZ w Smoleńsku omówiono zróżnicowane interakcje pomiędzy obydwoma krajami

11 czerwca, Moskwa /BELTA/. 10 czerwca w Smoleńsku odbyło się posiedzenie Grupy wysokiego szczebla Rady Ministrów Państwa Związkowego, podaje BELTA.

W programie spotkania znalazło się kilkanaście aktualnych zagadnień zróżnicowanych interakcji obu krajów.

Jednym z punktów porządku obrad jest „W sprawie przekazania środków pieniężnych pobranych w ramach postępowań egzekucyjnych wobec rezydentów Republiki Białoruś”, podała służba prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości. Stanowisko Republiki Białoruś przedstawił wiceminister sprawiedliwości Dmitrij Kostiukiewicz. W skład delegacji Białorusi do rozpatrzenia tej kwestii weszli szefowa departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości Anna Karabelnikowa, zastępczyni szefa wydziału Departamentu monitorowania finansowego Komitetu Kontroli Państwowej Julia Brujewa.

Podczas wydarzenia omawiano także aktualne kwestie z zakresu integracji, dodało białoruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Przedstawiciele białoruskiej milicji wyrazili swoje stanowisko w sprawie szeregu z nich. Szef Departamentu obywatelstwa i migracji Aleksiej Biegun poinformował o realizacji umowy międzyrządowej o wzajemnym uznawaniu wiz i innych kwestiach związanych z wjazdem cudzoziemców i bezpaństwowców na terytorium państw będących stronami Traktatu o utworzeniu Państwa Związkowego. Omawiając temat doskonalenia praktyki rosyjsko-białoruskiej komunikacji transportowej, głos zabrał Wiktor Rotczenkow, zastępca szefa Państwowego inspektoratu ruchu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Wiceminister leśnictwa Władimir Krecz złożył raport na temat „W sprawie wywozu przez terytorium Federacji Rosyjskiej niektórych rodzajów drewna pochodzącego z Republiki Białoruś”. Wydarzenie poruszało problematyczne kwestie związane z integracją dwóch systemów: EGAIS (Białoruś) i LesEGAIS (Rosja), zauważyło Ministerstwo Leśnictwa.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele innych białoruskich resortów, w szczególności pierwszy wiceminister finansów Dmitrij Kijko i wiceminister gospodarki Alesia Abramenko.

Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie zniesienia roamingu, rozszerzenia współpracy w sektorze transportu i logistyki, a także kierunku kultury, regulacji celnych, stworzenia równych warunków pracy dla firm IT i nie tylko.

Po posiedzeniu przyjęto szereg decyzji protokolarnych.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi