Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
11 Czerwca 2024, 12:45

Białoruś i Azerbejdżan są zainteresowane pogłębieniem współpracy w przemyśle i sektorze rolniczym 

11 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Białoruś i Azerbejdżan są zainteresowane pogłębieniem współpracy w sektorze przemysłowym i rolniczym, powiedział dziennikarzom przewodniczący Stałej Komisji spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego Rady Republiki Siergiej Siwec, podaje korespondent BELTA.

„9 czerwca rozpoczęła się oficjalna wizyta w naszym kraju delegacji parlamentarnej Azerbejdżanu pod przewodnictwem spikera Milli Majlis Sagiby Gafarovej. Podczas wizyty ma ona prowadzić dwustronne negocjacje z kierownictwem Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś, a także odwiedzić szereg obiektów handlowych i przemysłowych, instytucji kulturalnych i edukacyjnych” – powiedział Siergiej Siwec.

„Uwaga parlamentarzystów zarówno strony białoruskiej, jak i azerbejdżańskiej skupia się na postępie w realizacji porozumień między przywódcami naszych krajów Aleksandrem Łukaszenką i Ilhamem Alijewem, osiągniętych podczas wizyty państwowej Prezydenta Republiki Białoruś w Azerbejdżanie w maju tego roku. Są one przede wszystkim związane z rozszerzeniem współpracy handlowej i gospodarczej, pogłębieniem współpracy w sektorach przemysłowym i rolniczym gospodarki, współpracą i współdziałaniem na arenie międzynarodowej oraz w ramach stowarzyszeń integracyjnych, w których uczestniczą nasze kraje” – podkreślił parlamentarzysta. „Omówimy przebieg realizacji najważniejszych i aktualnych kwestii współpracy dwustronnej w szerokim zakresie zagadnień, możliwości stworzenia najkorzystniejszego środowiska prawnego dla współdziałania zarówno podmiotów gospodarczych obu krajów, jak i obywateli Republiki Azerbejdżanu i Republiki Białoruś oraz najciekawsze z punktu widzenia uregulowania prawnego kwestie związane z rozszerzaniem i pogłębianiem kontaktów na poziomie dwustronnym.”

Białoruscy parlamentarzyści aktywnie współdziałają ze swoimi azerbejdżańskimi kolegami na platformach takich struktur międzyparlamentarnych jak Zgromadzenie Międzyparlamentarne państw-członków WNP i Unia Międzyparlamentarna. W ramach przewodnictwa Azerbejdżanu w ruchu niezaangażowanych Milli Majlis Republiki Azerbejdżanu wystąpił z inicjatywą utworzenia parlamentarnej sieci ruchu niezaangażowanych. Białoruscy parlamentarzyści weszli w skład nowej międzyparlamentarnej struktury. Na czele delegacji Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś stała przewodnicząca Rady Republiki Natalia Koczanowa. Parlamentarzyści aktywnie angażują się w monitorowanie kampanii wyborczych na Białorusi i w Azerbejdżanie.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi