Projekty
Government Bodies
Flag środa, 22 Maja 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
20 Kwietnia 2024, 10:21

W zeszłym roku w zbiornikach wodnych Białorusi złowiono ponad 15 tysięcy ton ryb

20 kwietnia, Mińsk /Kor. BELTA/. W ubiegłym roku w zbiornikach wodnych Białorusi złowiono ponad 15 tysięcy ton ryb, poinformowano BELTA w Bielstacie.

W 2023 r. w zbiornikach republiki złowiono 15,1 tys. ton ryb, z czego na połów handlowy przypada 56,4% (8,5 tys. ton).

Organizacje rybołówstwa w sztucznych zbiornikach wodnych wyłowiły 8 tys. ton (94,1% całkowitej ilości ryb handlowych), w naturalnych 0,5 tys. ton (5,9%). Prawie 70% połowów ryb w sztucznych zbiornikach zajmuje karp. W 2023 roku złowiono go 5582,8 ton. Z innych gatunków ryb 552,8 t połowu ryb w sztucznych zbiornikach przypadało na tołpyga, 402,5 tony na łososia, 314,3 tony na amura, 37,8 tony na jesiotra, 23,4 tony – somy.

Pod względem wielkości komercyjnych połowów ryb liderami są organizacje obwodu mińskiego i brzeskiego (odpowiednio 3326,3 ton i 2689,1 ton), które odpowiadają za ponad 70% republikańskich komercyjnych połowów ryb.

W 2023 r. organizacje zajmujące się działalnością rybacką sprzedały 7,2 tys. ton ryb. Jednocześnie sprzedano pracownikom i ludności 3 tys. ton ryb (41,5% całkowitego wolumenu sprzedaży), a organizacjom zajmującym się handlem 2 tys. ton (28,3%). Do przerobu skierowano 1,6 tys. ton ryb (22,2%).

Świeże wiadomości z Białorusi