Projekty
Government Bodies
Flag Czwartek, 13 Czerwca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
10 Maja 2024, 13:52

W ramach programu "Kapitał Rodzinny" na Białorusi otwarto ponad 137,3 tys. rachunków depozytowych

10 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Według stanu na 1 maja 2024 r. w ramach programu "Kapitał Rodzinny" otwartych zostało 137 379 rachunków depozytowych dla rodzin wielodzietnych. O sprawie BELTA poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.

Spośród nich 82,6 tys. rachunków depozytowych o wartości 826 mln dolarów i 54,8 tys. rachunków depozytowych o wartości 1,39 mld rubli.

Na dzień 1 maja złożono 84 877 wniosków o wcześniejsze dysponowanie środkami kapitału rodzinnego. Z tego na poprawę warunków życia – 68 945, na korzystanie z usług medycznych – 9 498, na naukę – 6 429, na zakup dóbr dla osób niepełnosprawnych – 5.

Podjęto 82 367 decyzji o wcześniejszym dysponowaniu środkami kapitału rodzinnego: obwód brzeski – 17 307, obwód witebski – 7 924, obwód homelski – 13 300, obwód grodzieński – 9 583, obwód miński – 14 286, obwód mohylewski – 8 381, Mińsk – 11 586.

Kapitał rodzinny jest przydzielany rodzinom wielodzietnym z chwilą narodzin (adopcji) trzeciego lub kolejnego dziecka. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość kapitału rodzinnego wynosi 31 480 Br. W tej wysokości kapitał rodzinny przypada na rodzinę z chwilą urodzenia (adopcji) trzeciego lub kolejnych dzieci w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Świeże wiadomości z Białorusi