Projekty
Government Bodies
Flag Czwartek, 13 Czerwca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
10 Maja 2024, 18:54

W obchodach Dnia Zwycięstwa na Grodzieńszczyźnie wzięło udział około 140 tysięcy osób

10 maja, Grodno /Kor. BELTA/. W obchodach Dnia Zwycięstwa w obwodzie grodzieńskim wzięło udział około 140 tysięcy osób, a w ośrodku regionalnym – 70 tysięcy. BELTA została o tym poinformowana przez Dyrekcję Spraw Wewnętrznych Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.

Podczas uroczystych wydarzeń z okazji Dnia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w Grodnie i powiatach regionu służbę ochrony porządku publicznego pełnili pracownicy organów spraw wewnętrznych. W regionalnym centrum zaangażowanych było ponad pięć tysięcy funkcjonariuszy organów ścigania. W miejscach imprez masowych nie odnotowano żadnych incydentów.

Świeże wiadomości z Białorusi