Projekty
Government Bodies
Flag środa, 22 Maja 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
15 Maja 2024, 09:39

Terminy i stawki: Bank Rozwoju wypowiadał się na temat warunków kredytowania w ramach programu „Jeden region – jeden projekt”.

15 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Szefowa działu zarządzania klientami Banku Rozwoju Republiki Białoruś Alesia Jakimusz w projekcie BELTA „Kraj mówi” wypowiadała się na temat warunków udzielania kredytów w ramach programu „Jeden region – jeden projekt”.

Ze względu na mandat Banku Rozwoju projekty programu „Jeden region – jeden projekt” muszą mieć dłuższy okres zwrotu. „Otrzymujemy projekty z okresem zwrotu wynoszącym tylko ponad 7 lat. Jeśli projekt jest szybszy, to trafia do banków partnerskich, bo to opcja większa niż do banków komercyjnych. Projekty finansowane przez Bank Rozwoju to projekty od 7 do 15 lat. Z reguły doradzamy nawet wszystkim naszym klientom, aby przy opracowywaniu samego biznesplanu przyjęli bardziej realistyczne, a nie optymistyczne podejście, aby zbudować równy harmonogram spłat kredytu i zapewnić sprawne funkcjonowanie i uruchomienie” – zauważyła Alesia Jakimusz.

Łącznie Bank Rozwoju pożycza 85% wartości kosztów inwestycji. „Koszty inwestycji obejmują koszty kapitału, podatek VAT oraz podwyższenie kapitału obrotowego netto. Zysk z kapitału obrotowego netto, ponownie, na mocy mandatu, bank rozwoju nie kredytuje, więc w zasadzie możemy pożyczyć 100% nakładów inwestycyjnych z VAT. Na resztę trzeba mieć obowiązkowy udział własny klienta. Nie mogą to być pieniądze z działalności przedsiębiorstwa, ale środki z funduszu innowacyjnego, pożyczki od powiązanych firm i inne źródła, które mogą być przewidziane w formie dotacji” – powiedziała specjalistka.

Jeśli chodzi o warunki, jest to stopa finansowania - 8% rocznie. Stawka ta obowiązuje do 1 stycznia 2029 roku. Planuje się ponadto, że oprocentowanie tych kredytów będzie równe stopie refinansowania (obecnie 9,5%), podwyższonej o 3 punkty procentowe, ale nie wyższe niż wyliczone ryzyko standardowe (11,98% od maja 2024 r.).

„Bank Rozwoju udziela pożyczek na okres do 15 lat i zawsze rozpoczyna spłatę zadłużenia głównego swoim klientom nie tylko po oddaniu do użytku, ale także po osiągnięciu zdolności umożliwiającej generowanie przychodów” – podkreśliła Alesia Jakimusz.

Świeże wiadomości z Białorusi