Projekty
Government Bodies
Flag Czwartek, 13 Czerwca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
09 Maja 2024, 11:06

Sondaż społeczny: większość Białorusinów czuje się dumna ze swojego narodu, słysząc o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej

9 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Większość Białorusinów jest dumna ze swojego narodu, gdy słyszą o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Takie dane z badania opinii publicznej przekazał korespondentowi BELTA Aleksander Postalowski, zastępca dyrektora ds. badań Instytutu Socjologii Narodowej Akademii Nauk Białorusi.

Aby poznać opinię mieszkańców Republiki Białoruś na temat Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, Instytut Socjologii Narodowej Akademii Nauk przeprowadził w pierwszym kwartale 2024 roku badanie opinii publicznej. Wielkość próby wynosi 900 respondentów. Pomiary przeprowadzono we wszystkich miastach regionalnych i Mińsku, poszczególnych miastach powiatowych i osadach wiejskich.

Wśród uczuć, jakie pojawiają się wśród mieszkańców kraju, gdy słyszą o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, odnotowano przede wszystkim dumę z narodu (60,1%), a także obawę, że wojna może się powtórzyć (56,4%). Świadczy to o tym, że znaczenie Zwycięstwa, a w konsekwencji szczególna wartość pokojowej egzystencji, są mocno zakorzenione w świadomości Białorusinów. W związku z tym respondentami wymieniono również smutek (52,8%), wdzięczność uczestnikom wojny (48,4%), radość za Zwycięstwo (44,8%) i patriotyzm (39,2%).

„Badany mógł wybrać kilka odpowiedzi na temat tego, jakie uczucia wywołała w nim Wielka Wojna Ojczyźniana. Strach, że może się to powtórzyć, – to świadomość, jak wysoką cenę zapłacono za Zwycięstwo. I duma, bo mimo wszystkich trudów wojny kraj przetrwał, zwyciężył, obronił swoją niepodległość i odniósł Zwycięstwo w najkrwawszej wojnie w historii ludzkości. Oczywiście nadal dominują tu elementy dumy, poczucie święta w związku z 9 maja. Jednocześnie ludzie oczywiście zdają sobie sprawę z tragedii tych wydarzeń” – zauważył Aleksander Postalowski.

Jednocześnie 91,9% Białorusinów z przekonaniem stwierdzają, że są dumni z tego, że żyją w jednym z krajów, które wygrały Wielką Wojnę Ojczyźnianą.

Świeże wiadomości z Białorusi