Projekty
Government Bodies
Flag Sobota, 22 Czerwca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
19 Kwietnia 2024, 18:32

Rada ds. projektów strategicznych dokonała przeglądu stanu i rozwoju bazy zasobów mineralnych Białorusi

19 kwietnia, Mińsk /Kor. BELTA/. Rada ds. projektów strategicznych dokonała przeglądu stanu i rozwoju bazy zasobów mineralnych Białorusi. O tym korespondenta BELTA poinformowała służba prasowa Narodowej Akademii Nauk.

W NAN Białorusi odbyło się posiedzenie Rady ds. projektów strategicznych przy Prezydencie Republiki Białoruś. Głównym tematem było omówienie stanu i rozwoju bazy zasobów mineralnych republiki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska, Ministerstwa Architektury i Budownictwa, Ministerstwa Energetyki, Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Komitetu Mienia Państwowego.

Władimir Gusakow, przewodniczący Rady ds. projektów strategicznych, przypomniał, że kwestie te były rozważane na spotkaniu z głową państwa 12 marca. Prezydent wyznaczył zadania dotyczące intensywnego i efektywnego rozwoju złóż, produkcji i przetwarzania minerałów, zwiększenia poszukiwań geologicznych, w tym surowców węglowodorowych. Protokół z polecenia Prezydenta przewiduje rozpatrzenie tych kwestii na posiedzeniu Rady.

"Chodzi właśnie o wszechstronne, systematyczne i szczegółowe rozważania. Nie tylko kwestie dostępności, poszukiwania i wydobycia, ale także praktycznego zastosowania minerałów w interesie rozwoju gospodarki narodowej jako całości. Nasz kraj nie ma bogatych rezerw zasobów, dlatego zadanie ich maksymalnego pełnego i racjonalnego wykorzystania jest tak pilne. I to zadanie jest rozwiązywane na podstawie ciężkiej pracy potencjału ludzkiego i intelektualnego. Musimy przeprowadzić swoistą burzę mózgów, zidentyfikować najbardziej aktualne problemy i rezerwy. Najważniejsze jest uzasadnienie i zaproponowanie wyważonych i dokładnych rozwiązań, praktycznych środków i mechanizmów do rozpatrzenia przez głowę państwa. Jeśli to konieczne, powinniśmy przedstawić propozycje dostosowania i poprawy ustawodawstwa, standardów i warunków technicznych itp." - podkreślił Władimir Gusakow.

Na posiedzeniu Rady ds. projektów strategicznych rozpatrzono szereg aktualnych problemów. Są to: stan bazy mineralnej i surowcowej minerałów strategicznych, istniejące problemy i sposoby ich rozwiązania, stan bazy mineralnej i surowcowej surowców węglowodorowych ""Biełorusnieft'", problemy i perspektywy rozwoju, problematyczne kwestie funkcjonowania organizacji górniczych Ministerstwa Architektury i Budownictwa oraz środki ich rozwiązania, perspektywy rozwoju przemysłu torfowego i tworzenia produkcji zastępującej import na bazie torfu, problemy i perspektywy wykorzystania torfu, sapropeli, zasobów hydro-mineralnych, szkolenie personelu.

Służba prasowa zauważyła, że szefowie ministerstw, departamentów, organizacji naukowych nie tylko przedstawili ocenę sytuacji, ale także konkretne propozycje rozwiązania problematycznych kwestii. Na spotkaniu wydano polecenie sfinalizowania materiałów z uwzględnieniem zgłoszonych uwag i przedłożenia ich radzie w celu uogólnienia.
TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi