Projekty
Government Bodies
Flag Czwartek, 13 Czerwca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
10 Maja 2024, 16:54

Państwowy Komitet Graniczny mówił o procedurze odwiedzania strefy przygranicznej na święto Radunicy

10 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Oficjalny przedstawiciel Państwowego Komitetu Granicznego Anton Byczkowski opowiedział korespondentowi BELTA o procedurze odwiedzania strefy przygranicznej na święto Radunicy.

„Komitet Graniczny przypomina, że w Dzień Zaduszny od 11 do 14 maja w przypadku cudzoziemców przebywanie w strefie granicznej w celu wykonywania obrzędów religijnych w miejscach pochówku odbywa się na podstawie ważnych paszportów lub innych dokumentów, które je zastępują, przeznaczonych do wyjazdu za granicę, oraz przepustek wydawanych przez organy służby granicznej” – powiedział Anton Byczkowski. „Złożenie dokumentów w celu uzyskania przepustki odbywa się za pośrednictwem portalu usług elektronicznych E-Pasluga. Należy pamiętać, że aby odwiedzić miejsca pochówku wyłączone z granic strefy granicznej decyzją regionalnych komitetów wykonawczych, obecność przepustki nie jest wymagana”.

Obywatele Republiki Białoruś przebywając w strefie przygranicznej muszą mieć przy sobie i przedstawić do weryfikacji na żądanie funkcjonariuszy służby granicznej ważne dokumenty tożsamości, prawo jazdy, legitymację służbową, wydawane przez uprawnione organy (organizacje) rządowe, zawierające zdjęcie pozwalające na identyfikację ich właściciela.

„W razie potrzeby w kwestiach związanych z procedurą wjazdu, pobytu czasowego i przemieszczania się w strefie przygranicznej (pasie granicznym) można zasięgnąć informacji pod numerami telefonów władz terytorialnych służb granicznych” – wyjaśnił Anton Byczkowski.

Szczegółowe informacje na temat zasad zwiedzania strefy przygranicznej zamieszczone są na portalu informacyjnym Państwowego Komitetu Granicznego.  Granice strefy granicznej można wyraźnie zobaczyć na publicznej mapie katastralnej, włączając dodatkową warstwę „Granice strefy przygranicznej i pasa”.

Świeże wiadomości z Białorusi