Projekty
Government Bodies
Flag Czwartek, 13 Czerwca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
16 Maja 2024, 09:42

Państwowy Komitet Graniczny doprecyzował zasady ruchu bezwizowego dla uczestników i gości Słowiańskiego Bazaru

16 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Państwowy Komitet Graniczny wyjaśnił zasady ruchu bezwizowego dla uczestników i gości Słowiańskiego Bazaru w Witebsku. O szczegółach poinformowało BELTA biuro prasowe departamentu.

Główne wydarzenia XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „Słowiański Bazar w Witebsku” zaplanowano na 11–14 lipca. Dla organizatorów i uczestników festiwalu przewidziano odrębne preferencje, które będą obowiązywać od 4 do 21 lipca.

W szczególności dla cudzoziemców posiadających ważne dokumenty uprawniające do wyjazdu za granicę zostanie uruchomiona bezwizowa procedura wjazdu na Białoruś, wyjazdu z niej na dowolnym międzynarodowym punkcie kontrolnym w kraju oraz pobytu czasowego na Białorusi. Aby skorzystać z ruchu bezwizowego, uczestnicy festiwalu będą potrzebowali zaproszenia Witebskiego Centrum Kultury lub Ministerstwa Kultury, a goście będą potrzebowali oryginalnych lub elektronicznych biletów do Letniego Amfiteatru lub Witebskiej Sali Koncertowej. Jednocześnie na podstawie jednego biletu oryginalnego lub elektronicznego jeden cudzoziemiec może jednorazowo wjechać na Białoruś nie później niż w dniu wydarzenia wskazanym na bilecie. Lista państw, dla których obywateli zostanie ustanowiona bezwizowa procedura wjazdu i wyjazdu z Białorusi, obejmuje 73 kraje.

Oprócz opcji bezwizowej przewidziano dodatkowe preferencje. Tym samym cudzoziemcy i bezpaństwowcy nie będą płacić opłaty państwowej za zarejestrowanie pobytu czasowego cudzoziemców i bezpaństwowców na Białorusi. Obywatele zagraniczni – przedsiębiorcy indywidualni biorący udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu festiwalu – są zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskanych ze środków przekazanych Witebskiemu Centrum Kultury na przygotowanie i przeprowadzenie festiwalu, bez względu na źródła finansowania. Organizacje zagraniczne uczestniczące w przygotowaniu i przeprowadzeniu festiwalu, a nie działające na Białorusi poprzez stałe delegacje, są zwolnione z podatku dochodowego od organizacji zagranicznych nie działających na Białorusi poprzez stałe misje od dochodów uzyskanych ze środków przekazanych Witebskiemu Centrum Kultury na przygotowanie i zorganizowania festiwalu, niezależnie od źródeł finansowania.

Świeże wiadomości z Białorusi