Projekty
Government Bodies
Flag Czwartek, 13 Czerwca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
18 Maja 2024, 10:21

Na Białorusi rozpoczął się sezon polowań na sarny

18 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Na Białorusi rozpoczął się sezon polowań na sarny. BELTA została o tym poinformowana przez Państwową Inspekcję Ochrony Flory i Fauny przy Prezydencie.

Sezon potrwa do 30 września. Dozwolone jest polowanie na dorosłe samce saren, a także na zwierzęta hodowlane tego gatunku dowolnej płci i wieku.

Polowanie na sarny jest dozwolone przez całą dobę i może odbywać się z zasadzki lub z podejścia. Jako broń myśliwską dopuszcza się użycie broni myśliwskiej gwintowanej (o energii wylotowej pocisku powyżej 1,5 tys. J), gładkolufowej (przy użyciu nabojów ładowanych kulą lub śrutem) oraz rzucanej (łuki myśliwskie i kusze myśliwskie). Do poszukiwań zwierząt upolowanych lub rannych dopuszcza się psy myśliwskie – wyżły, spaniele, retrievery, teriery i jamniki, a także psy innych ras posiadające dyplom polowy na szlaku krwi. Zezwolenia na wydobycie sarny są realizowane myśliwym przez użytkowników terenów łowieckich zgodnie z zatwierdzonymi planami usuwania zwierząt łownych znormalizowanych gatunków.

Państwowy Inspektorat zauważył, że poroża samców saren do połowy maja są całkowicie oczyszczone ze skóry i stanowią pożądany trofeum dla większości myśliwych.

Populacja saren na Białorusi z roku na rok wzrasta. Obecnie na łowiskach żyje ponad 135 tys. saren. W 2023 roku myśliwi zabili około 30 tysięcy saren. Co więcej, dwie dekady temu populacja wynosiła zaledwie 55 tysięcy osobników, a produkcja wynosiła 3 tysiące rocznie.

„Nielegalne polowanie na sarnę pociąga za sobą odpowiedzialność karną na podstawie art. 282 kodeksu karnego i przewiduje pozbawienie prawa do polowania z grzywną, ograniczenie wolności do dwóch lat lub pozbawienie wolności do trzech lat. Ponadto osoba, która popełniła to przestępstwo, jest zobowiązana do odszkodowania za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu w wysokości 120 wartości bazowych (1 WB - Br40) za każdą nielegalnie pozyskaną sarnę” – przypomniał Państwowy Inspektorat.

Myśliwi powinni pamiętać o przestrzeganiu zasad łowiectwa i szacunku do przyrody, aby zachować równowagę i zapewnić zrównoważone korzystanie z zasobów łowieckich.

Świeże wiadomości z Białorusi