Projekty
Government Bodies
Flag Czwartek, 13 Czerwca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
10 Maja 2024, 14:28

Ministerstwo Pracy: W tym roku na państwowy system świadczeń zostanie przeznaczonych 3,4 miliarda rubli

10 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. W tym roku na system świadczeń państwowych trafi 3,4 miliarda rubli. Wiceminister pracy i ochrony socjalnej Walerij Kowalkow powiedział o tym reporterom, relacjonuje korespondent BELTA.

„Wydatki budżetu państwa na środki ochrony socjalnej rodzin z dziećmi wynoszą rocznie ponad 3% PKB. Tylko w tym roku na system świadczeń państwowych zostanie przeznaczone 3,4 miliarda Br, z czego 1,8 miliarda Br na opiekę nad dziećmi do 3 lat” – zauważył wiceminister.

Dodał też, że dziś świadczeniami objętych jest 380 tys. dzieci. Spośród nich 207 tys. to dzieci do 3. roku życia, na które rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze. Walerij Kowalkow zaznaczył również, że wysokość świadczeń jest znaczna. „Od 1 maja br., w związku ze zwiększeniem budżetu środków utrzymania ludności, zmianie uległy także świadczenia. Przy urodzeniu pierwszego dziecka rodzina otrzymuje 4,2 tys. Br, jeśli urodzi się drugie i kolejne dziecko w rodzinie, wówczas jednorazowe świadczenie wynosi już prawie 6 tys. Br” – powiedział.

Wiceminister zauważył, że świadczenie wychowawcze na dzieci do lat 3 przekracza wysokość minimalnego wynagrodzenia. „Jeśli rodzina wychowuje pierwsze dziecko, to jest to Br 725. Jeśli wychowuje się drugie i kolejne, to jest to Br 828. Jednocześnie świadczenie wypłacane jest także na dzieci powyżej 3. roku życia, jeżeli rodzina wychowuje jeszcze dziecko poniżej 3 lat” – powiedział Walerij Kowalkow.

Dodał także, że w razie potrzeby rodzinom udzielane jest dodatkowe wsparcie. Może to być jednorazowe lub miesięczne świadczenie socjalne dla osób o niskich dochodach. Rodzice wychowujący bliźnięta lub trojaczki otrzymują bezpłatne posiłki dla dzieci poniżej 2 roku życia.

Świeże wiadomości z Białorusi