Projekty
Government Bodies
Flag środa, 22 Maja 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
20 Kwietnia 2024, 09:19

Dziś na Białorusi odbywają się republikański subotnik

20 kwietnia, Mińsk /Kor. BELTA/. 20 kwietnia na Białorusi odbędzie się republikański subotnik, podaje BELTA.

Wydarzenie odbywa się na zasadzie dobrowolności. W tym dniu Białorusini dokonają uporządkowania i doprowadzenia do należytego stanu obiektów i terenów osadniczych, wartości historycznych i kulturowych, kompleksów pamięci, miejsc chwały bojowej i wojskowej, miejsc pochówku żołnierzy i partyzantów z Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Prace porządkowe można wykonywać także w miejscach pracy.Środki zarobione w dniu subotnika, w tym w zakładach pracy, zostaną przekazane: 35% – do Homelskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego na rzecz odbudowy kompleksu pamięci „Dzieci Ofiary Wojny” we wsi Krasny Bereg, powiatu żłobińskiego, 35% – do Obwodowego Komitetu Wykonawczego Brześcia na rzecz  utworzenia Republikańskiego Centrum patriotycznego wychowania młodzieży na bazie kobryńskich fortyfikacji Twierdzy Brzeskiej, 30% – na odbudowę i restaurację zespołów pamięci, miejsc chwały bojowej i wojskowej znajdujących się w obwodach i Mińsku.


Ministerstwo Pracy przypomniało, że przy wykonywaniu prac porządkowych należy zapewnić zdrowe i bezpieczne warunki pracy. Jeśli w dniu subotnika pracownicy będą pracować poza miejscem pracy, należy ich odpowiednio przeszkolić w zakresie ochrony pracy w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, a także przeprowadzić ankietę dotyczącą ich stanu zdrowia. Nie należy przyjmować pracowników, których stan zdrowia pogorszył się na skutek przeziębienia lub choroby.

Pracownikom biorącym udział w subotniku należy zapewnić niezbędne narzędzia, sprzęt, środki ochrony osobistej (rękawice lub mitenki, podczas pracy na jezdni – kamizelki sygnalizacyjne, podczas pracy na budowie – kaski).Świeże wiadomości z Białorusi