Projekty
Government Bodies
Flag środa, 22 Maja 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
15 Maja 2024, 10:17

Dziś na Białorusi obchodzony jest Dzień Rodziny

15 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Międzynarodowy Dzień Rodziny obchodzony jest co roku 15 maja zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na Białorusi w tym dniu obchodzone jest także święto republikańskie – Dzień Rodziny.

Silna rodzina jest podstawą rozwoju państwa. Według spisu powszechnego z 2019 r. na Białorusi było 2 612 413 rodzin. W 2023 r. w kraju zarejestrowano ponad 56 tys. małżeństw.

Liczba rodzin wielodzietnych w republice stopniowo rośnie. Obecnie w kraju jest prawie 124 tys. rodzin wielodzietnych, w których wychowuje się 405 tys. dzieci.

Państwo podtrzymuje swoje zobowiązania społeczne w zakresie wspierania rodzin z dziećmi. Państwo zapewniło wzrost świadczeń wychowawczych, wprowadziło dodatkowe rodzaje wsparcia finansowego dla rodzin oraz zapewniło szeroki zakres usług socjalnych. W 2024 r. na system świadczeń państwowych przeznaczono 3,4 mld br, z czego 1,8 mld br zostanie przeznaczone na wypłatę świadczeń z tytułu opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia.

Szereg gwarancji i wsparcia wdrażany jest także w rodzinach wychowujących sieroty i dzieci pozostawione bez opieki rodzicielskiej. Obecnie w prawie 7,7 tys. rodzinach zastępczych wychowuje się około 12 tys. sierot. Należą do nich rodziny opiekuńcze, rodziny zastępcze i domy dziecka typu rodzinnego. Zapewniana jest im pomoc państwa – comiesięczne wypłaty pieniężne na rzecz rodziców adopcyjnych, rodziców-wychowawców, opiekunów, a także refundacja środków na usługi komunalne związane z utrzymaniem sierot.

Środki wsparcia państwa mają zastosowanie także do rodzin, które adoptowały dzieci. Dekret Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 30 czerwca 2014 r. nr 330 „O wsparciu państwa dla rodzin, które adoptowały (adoptowały) dzieci" przewidziane są miesięczne płatności pieniężne na adoptowane dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia. Obecnie na wychowaniu obywateli adopcyjnych jest ponad 7 tysięcy adoptowanych dzieci. Dla ponad 5 tys. z nich dokonywane są miesięczne płatności pieniężne.

Jednym z najważniejszych środków wsparcia rodzin przy urodzeniu trzeciego i kolejnych dzieci na Białorusi jest kapitał rodzinny – jednorazowe przekazanie środków niegotówkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wynosi 31 480 Br. Na dzień 1 maja 2024 r. dla rodzin wielodzietnych otwarto 137 379 rachunków depozytowych „Kapitał Rodzinny”. To 82,6 tys. kont depozytowych o wartości 826 mln dolarów i 54,8 tys. - o wartości Br1, 39 mld. ponadto corocznie rodzinom wielodzietnym udzielana jest jednorazowa pomoc materialna na początek roku szkolnego.

Najważniejszym kierunkiem polityki rodzinnej państwa białoruskiego jest ochrona macierzyństwa i dzieciństwa. Wsparcie państwa dla rodziny ma na celu nie tylko zwiększenie liczby urodzeń i zwiększenie dobrobytu materialnego ludności, ale także wzmocnienie rodziny jako instytucji społecznej, będącej moralną podstawą zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Życie człowieka zaczyna się od rodziny, to tutaj kształtuje się jako obywatel i jednostka, dlatego rodzina jest podstawą rozwoju narodu, najważniejszym środowiskiem zachowania i przekazywania tradycji, wartości duchowych i moralnych z pokolenia na pokolenie. W bieżącym pięcioleciu polityka rodzinna ma na celu popularyzację wartości duchowych i moralnych instytucji rodziny w społeczeństwie oraz doskonalenie systemu przygotowania młodych ludzi do życia rodzinnego. Przewiduje to państwowy program „Zdrowie i bezpieczeństwo demograficzne ludzi” na lata 2021-2025.

W Republice Białoruś w maju 2024 r. odbywa się republikańska kampania „Moja rodzina to mój kraj”, której termin zbiega się z obchodami Dnia Rodziny. Głównymi wydarzeniami tej kampanii będą tematyczne wydarzenia prasowe, akcje podnoszące świadomość, wydarzenia charytatywne, konferencje tematyczne, konkursy, fora, okrągłe stoły i festiwale, a także wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne. Ponadto w dniach 15-16 maja we wszystkich szkołach średnich ogólnokształcących odbędzie się jednolita lekcja poświęcona Dniu Rodziny.

Świeże wiadomości z Białorusi