Projekty
Government Bodies
Flag środa, 22 Maja 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
02 Kwietnia 2024, 13:54

Działacz na rzecz praw zwierząt: ustawa o zwierzętach podpisana przez głowę państwa zwiększy odpowiedzialność właścicieli

2 kwietnia, Mohylew /Kor. BELTA/. Podpisanie ustawy o zwierzętach przez głowę państwa zwiększy odpowiedzialność właścicieli i może stać się gwarantem większego bezpieczeństwa zwierząt domowych. Taką opinią podzieliła się z korespondentem BELTA Swietłana Jermolenkowa, przewodnicząca mohylewskiej organizacji ochrony zwierząt "Wyspa Dobra".

"Sama nazwa ustawy "O odpowiedzialnym traktowaniu zwierząt" mówi sama za siebie. Zwiększy ona odpowiedzialność właścicieli za trzymanie zwierząt, doda gwarancje bezpieczeństwa nie tylko dla zwierząt, ale także dla osób przebywających w ich otoczeniu, - powiedziała. - W naszej pracy wolontariackiej często mamy do czynienia z okrutnym traktowaniem zwierząt, zarówno bezdomnych, jak i domowych. Bardziej przejrzysty mechanizm kontroli ze strony państwa pozwoli nam nie tylko uniknąć niektórych negatywnych sytuacji, ale także zupełnie inaczej traktować tych, którzy znęcają się nad zwierzętami".

Według Swietłany Ermolenkowej, dzięki bardziej odpowiedzialnemu podejściu właścicieli zwierząt domowych do życia swoich podopiecznych, liczba bezdomnych zwierząt może zostać zmniejszona. "W końcu w większości przypadków wszystkie bezdomne zwierzęta są albo kiedyś zwierzętami domowymi, albo urodziły się ze zwierząt domowych. Jeśli rząd będzie miał lepszą kontrolę, liczba zwierząt ulicznych również zostanie zmniejszona, - powiedziała. - Ustanowione zasady dotyczące tymczasowych ośrodków przetrzymywania i schronisk pomogą uniknąć tworzenia tzw. spontanicznych schronisk, które często powstają w mieszkaniach lub domach prywatnych. Brak odpowiedniej opieki, w tym weterynaryjnej, brak normalnych warunków do przetrzymywania i spacerów może stanowić zagrożenie nie tylko dla zwierząt, ale także dla ludzi mieszkających w pobliżu.

Regulacja kwestii trzymania zwierząt domowych na poziomie legislacyjnym jest spóźniona w społeczeństwie, uważa działacz na rzecz praw zwierząt. "Świat i społeczeństwo rozwijają się, wybieramy ścieżkę twórczego rozwoju, kultury i odpowiedzialności. I moim zdaniem wszystko to powinno być transmitowane i w odniesieniu do zwierząt" - podsumowała Swietłana Ermolenkowa.

Świeże wiadomości z Białorusi