Projekty
Government Bodies
Flag środa, 22 Maja 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
01 Kwietnia 2024, 18:22

Biełstat: w warunkach nacisków zewnętrznych Białoruś i Rosja niezmiennie się wspierają

1 kwietnia, Mińsk /Kor. BELTA/. W warunkach nacisków zewnętrznych Białoruś i Rosja niezmiennie się wspierają. Ałła Bilenko, szefowa głównego wydziału koordynacji i rozwoju systemów statystycznych Biełstatu, powiedziała o tym reporterom, donosi korespondent BELTA.

„W zeszłym roku agencje statystyczne Białorusi i Rosji osiągnęły pełną porównywalność kluczowych wskaźników zgodnie z międzynarodową metodologią w takich ważnych sektorach, jak system rachunków narodowych, statystyka pracy, statystyka demograficzna, statystyka cen konsumpcyjnych, statystyka branżowa, statystyka nauki i innowacji, handel hurtowy i detaliczny, gastronomia  publiczna” – powiedziała Ałła Bilenko.

Harmonizację metodologii i porównywalność oficjalnych danych potwierdzają regularnie publikowane dane statystyczne, np. zbiór statystyczny „Białoruś i Rosja”, wydawany co dwa lata i zawierający ponad 2 tysiące wskaźników. Prowadzony jest także kwartalny monitoring informacji o rozwoju społeczno-gospodarczym Białorusi i Rosji.

„Dwustronne porównanie PKB naszych krajów zostało przeprowadzone na podstawie danych i informacji za rok 2021 uzyskanych w ramach globalnej rundy międzynarodowego programu porównawczego w regionie WNP. Wynikiem tego są parytety siły nabywczej walut, które służą do porównywania PKB, struktury PKB, PKB na mieszkańca i innych. Również w ramach programu unijnego realizujemy szereg działań. W tym roku głównymi obszarami prac będą wykorzystanie standardowych modeli w tworzeniu statystyk, utworzenie rejestru administracyjnych źródeł danych, a także wykorzystanie źródeł alternatywnych w tworzeniu informacji statystycznych” – zauważyła kierowniczka wydziału głównego.

W warunkach bezprecedensowej presji zewnętrznej Białoruś i Rosja niezmiennie udzielają sobie wzajemnego wsparcia, kontynuowała Ałła Bilenko. „Świadczą o tym dane statystyczne dla różnych branż. Przykładowo wzajemna wymiana handlowa między naszymi krajami wzrosła w zeszłym roku o 6,3% w porównaniu do roku 2022. W ubiegłym roku wielkość inwestycji Rosji w Republice Białoruś wyniosła 5,1 miliarda dolarów – to plus 1,2 miliarda dolarów w porównaniu z 2022 rokiem. Również w ubiegłym roku liczba organizacji na Białorusi z inwestycjami z Rosji wyniosła 2312 – to o 52 organizacje więcej niż rok wcześniej" – podała dane szefowa głównego wydziału koordynacji i rozwoju systemów statystycznych Biełstatu.

Świeże wiadomości z Białorusi