Projekty
Government Bodies
Flag środa, 12 Czerwca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
10 Maja 2024, 14:53

Biełstat przedstawił swoje doświadczenia w opracowywaniu statystyk dotyczących uchodźców na spotkaniu w Genewie

10 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Na spotkaniu w Genewie Biełstat przedstawił swoje doświadczenia w opracowywaniu oficjalnych statystyk dotyczących uchodźców. O sprawie BELTA poinformowało biuro prasowe Krajowego Komitetu Statystycznego.

W Genewie odbyło się spotkanie grupy ekspertów ds. statystyk dotyczących migracji oraz warsztaty dotyczące międzynarodowych zaleceń dotyczących statystyk uchodźców, osób wewnętrznie przesiedlonych i bezpaństwowców. Białoruś reprezentowała wiceprzewodnicząca Biełstatu Żanna Wasilewska. Eksperci rozważyli szereg zagadnień z zakresu generowania statystyk dotyczących migracji w regionie EKG ONZ, zidentyfikowali sposoby wzmocnienia współpracy regionalnej oraz wymienili doświadczenia w zakresie przygotowywania oficjalnych statystyk dotyczących uchodźców, osób wewnętrznie przesiedlonych i bezpaństwowców.

„Jednym z głównych źródeł danych o liczbie migrantów zamieszkujących na stałe w kraju, ale urodzonych poza jego granicami lub przybywających z zagranicy, a także danych o składzie narodowym ludności kraju, języku potocznym i ojczystym, jest spis ludności. Zgodnie z uzyskanymi wynikami w republice w okresie międzyprzepisowym nastąpiły zmiany w wielkości i intensywności przepływów migracyjnych. Migracje wewnętrzne znacznie przewyższały migracje zewnętrzne i wyniosły 3,4 mln osób. Ponadto kobiety były bardziej mobilne (57,6%). Według wyników ostatniego spisu udział Białorusinów w strukturze ludności kraju w dalszym ciągu wzrastał. Zatem jeśli w 2009 r. na 1 tys. mieszkańców przypadało 837 Białorusinów, to w 2019 r. liczba ta wyniosła 849 Białorusinów ogółem, według spisu, w republice żyje 156 narodowości” – zauważyła Żanna Wasilewska.

Wśród sposobów rozpowszechniania danych dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszył się system informacyjno-analityczny „Dane Spisu Końcowego”, 10% mikropróba oparta na spisie ludności z 2019 r. oraz system informacyjno-analityczny „Geostatystyka”.

Świeże wiadomości z Białorusi