Projekty
Government Bodies
Flag Czwartek, 13 Czerwca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
12 Maja 2024, 09:03

Białoruś obchodzi Dzień Flagi Państwowej, Godła Państwowego i Hymnu Państwowego

12 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Dziś w naszym kraju obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej, Godła Państwowego i Hymnu Państwowego Republiki Białoruś.

Święto to zostało ustanowione dekretem Prezydenta Białorusi nr 157 z dnia 26 marca 1998 roku i obchodzone jest corocznie w drugą niedzielę maja.

Zgodnie z art. 19 Konstytucji Republiki Białoruś symbolami naszego kraju jako suwerennego państwa są flaga państwowa, godło państwowe i hymn państwowy. Są to symbole pamięci historycznej, które łączą bohaterską przeszłość, teraźniejszość i przyszłość państwa białoruskiego. Są najważniejszymi atrybutami suwerenności i niepodległości Ojczyzny.

Standard herbu i Regulamin flagi zostały zatwierdzone dekretem z dnia 7 czerwca 1995 r. na podstawie wyników referendum republikańskiego, które odbyło się 14 maja 1995 r.

W dniu 5 lipca 2004 roku została uchwalona Ustawa Republiki Białoruś „O symbolach państwowych Republiki Białoruś”, która określa opis i tryb ich używania. Najnowsze zmiany w wizerunku godła państwowego Republiki Białoruś zostały zatwierdzone w styczniu 2021 roku.

W dniu 12 kwietnia 2023 r. Prezydent podpisał dekret nr 105, zgodnie z którym zmieniono nazwę święta z „Dzień Godła Państwowego Republiki Białoruś i Flagi Państwowej Republiki Białoruś” na „Dzień Flagi Państwowej, Godła Państwowego i Hymnu Państwowego Republiki Białoruś”.

Godło państwowe Republiki Białoruś jest złotym zarysem granicy państwowej Republiki Białoruś umieszczonym w srebrnym polu, nałożonym na złote promienie słońca wschodzącego nad kulą ziemską. W górnej części pola znajduje się pięcioramienna czerwona gwiazda. Herb otoczony jest wieńcem ze złotych kłosów, przeplatanych po prawej stronie kwiatami koniczyny i po lewej stronie kwiatami lnu. Wieniec przepleciony jest z każdej strony trzykrotnie czerwono-zieloną wstążką, w której środkowej części, u podstawy godła Republiki Białoruś, w dwóch wierszach wpisano złotym napisem „Republika Białoruś”.

Wizerunek herbu Białorusi odzwierciedla główne wartości narodowe i duchowe Białorusinów: jedność obywatelską, ciężką pracę, umiłowanie pokoju. Zarys Białorusi znajdujący się pośrodku herbu symbolizuje suwerenność i jedność terytorialną kraju. Wieniec ze złotych kłosów, kwiatów lnu i koniczyny – dobrobyt. Glob to chęć życia w pokoju i harmonii, współpracy ze wszystkimi krajami, a wschodzące słońce jest symbolem życia. Gwiazda symbolizuje symbol człowieka i człowieczeństwa, znak odwagi i wzniosłych myśli, wysokich aspiracji ludu.

Flaga państwowa Republiki Białoruś jest prostokątnym płótnem, który składa się z dwóch poziomo rozmieszczonych kolorowych pasów czerwonego i zielonego koloru. Stosunek szerokości pasków czerwonego i zielonego wynosi 2:1. Białoruski ornament narodowy w kolorze czerwonym umieszczony jest pionowo na trzonku, na białym polu. Flaga narodowa jest przymocowana do masztu pomalowanego na kolor złoty (ochra).

Czerwony kolor flagi symbolizuje siłę, odwagę, szlachetność, energię; zielony - nadzieję, zdrowie, młodość, odrodzenie, ciężką pracę, kreatywność, naturalną harmonię; biały - czystość, integralność, pojednanie, mądrość, wiedzę. Ozdoba jest symbolem starożytnej kultury ludu, jego duchowego bogactwa. Treść ozdoby na fladze państwowej mówi o chlebie, żniwach i prokreacji; gloryfikuje ciężką pracę i umiejętności – główną podstawę szczęśliwego losu człowieka. Białoruś jest pierwszym krajem na świecie, który wykorzystał ozdobę narodową jako element flagi państwowej.

Hymn narodowy Republiki Białoruś jest utworem muzyczno-poetyckim wykonywanym przy specjalnych okazjach. Tekst Hymnu Narodowego wychwala pragnienie narodu białoruskiego, aby żyć w pokoju, jego ciężką pracę i gotowość do obrony Ojczyzny. Muzykę do hymnu napisał białoruski kompozytor N.F. Sokołowski, słowa napisali białoruscy poeci M.N. Klimkowicz i V.I. Karizna.

W 2013 roku w Mińsku u zbiegu Alei Pobieditelej i ulicy Orłowskiej pojawił się Plac Flagi Państwowej. Jego uroczyste otwarcie odbyło się 2 lipca. Na środku placu znajduje się 70-metrowy maszt-stela, na którym zawieszona jest największa flaga państwowa w kraju. Na obwodzie placu znajduje się siedem granitowych stel z herbami regionów i stolicy Białorusi. Stele z tekstem hymnu narodowego i mapę geograficzną Białorusi umieszczono symetrycznie po obu stronach schodów.

Z okazji Dnia Flagi Państwowej, Godła Państwowego i Hymnu Państwowego Republiki Białoruś, dziś w całym kraju odbędzie się ogólnorepublikańska sztafeta „Jestem dumny z rodzimych symboli”. Podczas sztafety we wszystkich regionach Białorusi odbędzie się ponad 250 wydarzeń, w tym uroczystości wręczenia biletów młodzieżowych Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży, festiwale, konkursy fotograficzne, wyścigi tematyczne, wyścigi samochodowe i wiele innych. W stolicy odbędzie się także wiele uroczystych wydarzeń. W dniu święta na Placu Flagi Państwowej Republiki Białoruś odbędzie się uroczysty rytuał uhonorowania Flagi Państwowej i Godła Państwowego.

Świeże wiadomości z Białorusi