Projekty
Government Bodies
Flag środa, 22 Maja 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
02 Kwietnia 2024, 09:14

Bank Rozwoju zwiększył finansowanie gospodarki o prawie jedną czwartą w 2023 r.

2 kwietnia, Mińsk /Kor. BELTA/. Bank Rozwoju zwiększył finansowanie gospodarki o prawie jedną czwartą w 2023 r., o tym korespondent BELTA został poinformowany przez służbę prasową banku po wspólnym posiedzeniu rady nadzorczej i walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Roman Brodow, pierwszy wiceprezes zarządu banku, podkreślił, że działania Banku Rozwoju mają na celu rozwiązywanie zadań wyznaczonych przez głowę państwa i rząd. "W ubiegłym roku Bank spełnił wszystkie wskaźniki określone przez Radę Nadzorczą. Jednocześnie, oprócz realizacji ilościowych parametrów działalności Banku, Bank realizował zadania jakościowe mające na celu kompleksowe wsparcie gospodarki. Na koniec ubiegłego roku całkowity wolumen finansowania gospodarki wzrósł o 24%, a jego stosunek do PKB wzrósł z 4,8% do 5,4%"- powiedział.

Głównymi obszarami działalności Banku Rozwoju w 2023 r. były inwestycje, eksport oraz wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bank przeznaczył na finansowanie projektów inwestycyjnych o 13 proc. więcej niż planowano. Segment inwestycji komercyjnych wzrósł 1,5-krotnie. Planuje się, że infrastruktura będzie obszarem finansowania projektów inwestycyjnych o największej skali w tym roku.

W 2023 r. Bank udzielał kredytów eksportowych zarówno rezydentom Białorusi na produkcję towarów, prac i usług, a następnie ich sprzedaż na rynki zagraniczne, jak i bezpośrednio kredytobiorcom niebędącym rezydentami na zapłatę za białoruskie towary i usługi. Portfel kredytów eksportowych banku wzrósł o 65%. Zgodnie z dekretem nr 534, bank udzielił wsparcia eksportowego ponad 100 kredytobiorcom w celu sfinansowania dostaw eksportowych ponad 100 towarów. "Uważamy, że kluczowym rezultatem wsparcia eksportu jest celowa struktura transakcji z charakterystycznym stylem Banku Rozwoju, który koncentruje się na osiąganiu celów rozwoju społecznego i gospodarczego. Jest to maksymalizacja efektu przy minimalnej inwestycji zasobów", powiedział Roman Brodow.

Pierwszy wiceprezes zarządu zwrócił również szczególną uwagę na pracę z małymi organizacjami i przedsiębiorstwami, dla których wsparcie państwa jest istotną pomocą w ich rozwoju. "Co dziesiąty rubel w długoterminowym portfelu kredytowym banków tworzonym przez sektor MŚP to środki Banku Rozwoju" - powiedział Roman Brodow.

W strukturze wsparcia MŚP dwie trzecie finansowanych projektów to projekty inwestycyjne, z których 86% realizowanych jest w sektorze produkcyjnym. Około 40% projektów realizowanych jest na obszarach o niewystarczającym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Rezultatem wsparcia MŚP jest to, że grupa finansowanych organizacji ma średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 12% w zatrudnieniu i 39% w przychodach. Jest to znacznie więcej niż średnia stopa wzrostu dla całego sektora MŚP.

W tym roku nadal będzie kontynuowana ciężka praca, aby zapewnić kompleksowe wsparcie dla gospodarki kraju. "Chciałbym zauważyć, że wskaźniki wydajności osiągnięte w 2023 r. są wynikiem pracy zespołu Banku pod kierownictwem Aleksandra Egorowa oraz wsparcia ze strony władz rządowych, które pomagają nam w rozwiązywaniu nietypowych zadań" - podsumował Roman Brodow.

W trakcie wspólnego spotkania sprecyzowano zadania oraz ustalono nowe składy Rady Nadzorczej Banku Rozwoju i jej komitetów.

Świeże wiadomości z Białorusi