Projekty
Government Bodies
Flag środa, 22 Maja 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Prezydent
01 Kwietnia 2024, 11:14

Łukaszenka widzi szansę na zwiększenie obrotów handlowych z obwodem orłowskim do pół miliarda dolarów

1 kwietnia, Mińsk /Kor. BELTA/. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka widzi w najbliższych latach szansę na zwiększenie obrotów handlowych z obwodem orłowskim do pół miliarda dolarów. Takie oświadczenie głowa państwa złożył 1 kwietnia podczas spotkania z gubernatorem tego regionu Andriejem Kłyczkowem,  relacjonuje korespondent BELTA.

Głowa państwa serdecznie powitał na Białorusi szefa obwodu rosyjskiego, zaznaczając, że jest to jego pierwsza wizyta w naszym kraju. Prezydent wyraził nadzieję, że dzięki bliskości geograficznej możliwe będzie intensywniejsze nawiązanie współpracy. W razie potrzeby zostaną znalezione możliwości logistyczne.

Prezydent przypomniał, że na początku marca władze białoruskie powołały przewodniczącego Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Brześciu Jurija Witoldowicza Szulejkę na nowego odpowiedzialnego i przydzielonego do obwodu orłowskiego – osobę aktywną,  zdolną wiele zdziałać dla rozwoju interakcji z regionem rosyjskim. „Jestem przekonany, że jako lokalni liderzy szybko znajdziecie wspólny język” – powiedział głowa państwa.

Program wizyty delegacji obwodu orłowskiego na Białoruś obejmuje spotkania na szczeblu rządowym, wizyty w dużych krajowych przedsiębiorstwach oraz wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju regionalnego. Aleksander Łukaszenka podkreślił, że w stosunkach z tym regionem nie ma tematów zamkniętych, kraj jest gotowy dostarczać swoje produkty i jest otwarty na bliższą współpracę. Biorąc pod uwagę poziom rozwoju regionu orłowskiego, jest również gotowy przyjąć najlepsze praktyki w niektórych branżach. Co więcej, istnieją już doświadczenia w interakcjach dwustronnych: podpisano plan działań na lata 2024–2026 dotyczący wdrożenia Umowy o współpracy między rządem obwodu orłowskiego a homelskim regionalnym komitetem wykonawczym. „Mam pewność, że rezultaty waszej wizyty zostaną poparte konkretnymi wspólnymi projektami” – powiedział Aleksander Łukaszenka.

Trudna sytuacja i chęć pomocy

Jednocześnie Prezydent zwrócił uwagę na trudną sytuację w obwodzie orłowskim w Rosji: „Spokojnie żyć i pracować w najbliższej przyszłości również nie dadzą, nie ma na co liczyć. Dlatego w najtrudniejszych warunkach konieczne jest rozwiązywanie zadań w celu ochrony ludności cywilnej i obiektów infrastruktury krytycznej. Jeśli w tym zakresie możemy Państwu w czymś pomóc, prosimy o kontakt, chętnie pomożemy."

Aleksander Łukaszenka podkreślił, że pomimo tej sytuacji w obwodzie orłowskim, podobnie jak w innych regionach Rosji, wybory prezydenckie przeprowadzono w sposób jednoznaczny i rzetelny, kraj wykazał się stabilnością oraz niezależnością polityczną i gospodarczą.
Potencjał wzajemnego handlu

Mówiąc o współpracy handlowo-gospodarczej, głowa państwa białoruskiego zaproponował przyjęcie za punkt wyjścia wolumen wzajemnych obrotów handlowych za rok 2023. Wtedy było już całkiem imponująco – ćwierć miliarda dolarów. "Myślę, że w najbliższej przyszłości, w ciągu trzech lat, uda nam się osiągnąć pół miliarda. To jest całkiem realne. Choć będziemy musieli ciężko pracować" – powiedział Prezydent.

Jego zdaniem motorami wzrostu mogą być tradycyjnie silne sektory gospodarki regionu orłowskiego, takie jak rolnictwo, mikroelektronika i sektor inwestycyjny. Według niego we wszystkich tych obszarach obie strony charakteryzują się wysokim poziomem rozwoju, więc współdziałanie jest możliwe i trzeba zrobić wszystko, aby uzyskać jak największy efekt.

Kombajn bezzałogowy i inny sprzęt

Aleksander Łukaszenka szerzej omówił obszary, w których Białoruś jest gotowa zaoferować współpracę. Jednym z nich jest inżynieria mechaniczna. Kierując się życzeniami i celami delegacji obwodu orłowskiego, powinna ona być zainteresowana sprzętem komunalnym, budowlanym, drogowym i leśnym AMKODOR. A w Gomselmasz są kombajny o różnych modyfikacjach. "Nawiasem mówiąc, w obwodzie tambowskim wraz z Gomselmaszem niedawno uruchomiono produkcję bezzałogowych kombajnów Titan. To obiecujący kierunek. Spójrzcie, zwróćcie na to uwagę" – zalecił Prezydent.

Głowa państwa zaproponował także rozważenie utworzenia specjalistycznych zajęć szkoleniowych z sprzętem białoruskim w Stołypińskim Gimnazjum Rolniczym w Orle.

Test Drive białoruskich trolejbusów i tramwajów

Jako kolejny obszar potencjalnego zainteresowania Prezydent wymienił podaż transportu pasażerskiego. Krajowy przemysł regularnie zwiększa wielkość produkcji tego typu wyrobów. Linia obejmuje przyjazne dla środowiska autobusy elektryczne, trolejbusy, tramwaje, w tym pojazdy niskopodłogowe dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej. „Wszystkie białoruskie produkty charakteryzują się wysokimi parametrami użytkowymi” – podkreślił Aleksander Łukaszenka. W związku z tym Prezydent wspomniał o realizacji pilotażowego projektu w powiacie żodińskim i szkłowskim mającego na celu przejście miejskiego transportu publicznego na elektryczny, co ocenia się jako bardzo obiecujące. „To jest przyszłość” – powiedział głowa państwa. Zaproponował także zorganizowanie w Orlu Test Drive kilku egzemplarzy białoruskich autonomicznych trolejbusów i tramwajów, aby rosyjscy specjaliści i mieszkańcy mogli ocenić ich możliwości.

Współpraca w mikroelektronice

Mikroelektronika to kolejny obszar poruszany na spotkaniu, który zdaniem Aleksandra Łukaszenki często staje się tematem jego rozmów z Prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zwracając się do Andrieja Kłyczkowa, Prezydent powiedział: "Świetnie, że zachowaliście swoje przedsiębiorstwa, tak jak na Białorusi. Znacie nasze INTEGRAL i PLANAR. Biorąc pod uwagę zadania związane z substytucją importu, będziemy musieli rozszerzyć współpracę. Chciałbym usłyszeć wasze rozważania na ten temat.”

Wzajemne zainteresowanie rolnictwem

Jeśli chodzi o rolnictwo i żywność, obwód orłowski jest liderem pod względem produkcji gryki, rzepaku, buraków cukrowych, a także plonów nasion oleistych, zbóż i roślin strączkowych. "Tego nam potrzeba. Musimy współpracować ze swoimi ludźmi, a nie z Francuzami i Niemcami" – podkreślił głowa państwa. Z kolei Białoruś jest gotowa dzielić się elitarnymi nasionami i wysokowydajnymi odmianami roślin rolniczych. Istnieje również możliwość dostarczenia leków weterynaryjnych. Osobno Prezydent wspomniał o Białoruskiej Narodowej Korporacji Biotechnologicznej, unikalnym projekcie produkcji mieszanek paszowych, aminokwasów i premiksów. Ponadto kraj rozwinął wysoce produktywne technologie w hodowli zwierząt, hodowli drobiu, produkcji mleka i wielu innych gałęziach przemysłu, którymi Białoruś jest gotowa podzielić się z Rosjanami.

Obiekt przełomowy i możliwości białoruskich budowniczych

W dziedzinie budownictwa białoruscy specjaliści pokazali już swoje możliwości – kilka lat temu w mieście Liwny w obwodzie orłowskim powstał nowy budynek szkolny. Region był zadowolony z pracy białoruskich budowniczych. Ponadto w najbliższych temu obwodowi regionach Rosji Białorusini wznieśli znaczące obiekty o charakterze społecznym i nowoczesne wielokondygnacyjne budynki mieszkalne.

"Budujemy szybko i o wysokiej jakości. A co najważniejsze, ceną bez problemu przebijemy nawet rosyjskich budowniczych" – zauważył Prezydent.

Aleksander Łukaszenka zaproponował, aby białoruscy specjaliści zbudowali jakiś przełomowy obiekt w Orle i wykonali go „pod klucz”, zaczynając od projektu, a kończąc na gotowym obiekcie. Ponadto w regionie utworzono dziesięć terenów do zintegrowanego zagospodarowania terenów nadających się pod budownictwo mieszkaniowe. „Myślę, że warto przyciągnąć do tych projektów białoruskich budowniczych – powiedział głowa państwa. – Na pewno wybudujemy bardzo dobre obiekty o wysokiej jakości”.

Jednocześnie możliwości Białorusi obejmują nie tylko budowę, ale także remonty, badania projektowe i inżynieryjne, dostawy nowoczesnych materiałów budowlanych i wind, pomoc w regionalnej gazyfikacji i wiele więcej. Kraj jest także gotowy świadczyć usługi na wyznaczonych obszarach dla regionu rosyjskiego.

Prezydent zauważył, że nakreślił jedynie kluczowe obszary. Jeśli jednak przedstawiciele obwodu orłowskiego znajdą inne obszary, wówczas na Białorusi są gotowi je koordynować i współpracować. "Odległości są małe, znamy drogę do obwodu orłowskiego, to jest bardzo blisko. Możemy z Państwem pracować intensywniej, efektywniej i pokazywać innym regionom, jak mała Białoruś może zrobić (rzeczy znaczące - not. BELTA) dla ogromnej Rosji. Jesteśmy na to gotowi. Przy waszym wsparciu na pewno zrealizujemy wszystkie nasze plany” – powiedział Aleksander Łukaszenka.


Świeże wiadomości z Białorusi