Projekty
Government Bodies
Flag środa, 22 Maja 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
19 Kwietnia 2024, 18:59

Wolfowicz: wyspecjalizowane instytucje edukacyjne umożliwiają młodym ludziom dokonywanie świadomych wyborów życiowych

19 kwietnia, Mińsk /Kor. BELTA/. Na spotkaniu z kierownictwem terytorialnych organów spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa państwa i komisariatem wojskowym obwodu mohylewskiego Sekretarz Stanu Rady Bezpieczeństwa Białorusi Aleksander Wolfowicz zapoznał się z sytuacją w regionie, rozważył kwestie współdziałania między organami ścigania i władzami lokalnymi, zapewnienia mieszkań personelowi wojskowemu, funkcjonariuszom organów ścigania i członkom ich rodzin, podaje korespondent BELTA.

Szczególną uwagę zwrócono na rozwój ruchu wojskowo-patriotycznego w obwodzie mohylewskim, edukację młodzieży i doskonalenie systemu szkolenia kadr organów ścigania.

Podczas wizyty w Mohylewskim Instytucie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Aleksandrowi Wolfowiczowi pokazano możliwości bazy dydaktycznej i materialnej placówki oświatowej oraz powiedziano o wprowadzeniu do procesu edukacyjnego nowej formy kształcenia specjalistycznego. Tak więc, od nowego roku szkolnego szkolenie kursantów w kierunku działalności operacyjno-służbowej "działalność jednostek ds. przeciwdziałania cyberprzestępczości" będzie realizowane zarówno na bazie instytutu, jak i Białorusko-Rosyjskiego Uniwersytetu.

Aleksander Wolfowicz odwiedził także Mohylewskie Liceum Specjalistyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, utworzone na mocy dekretu głowy państwa. Już we wrześniu tego roku liceum przyjmie pierwszych uczniów.

„Tworzenie wyspecjalizowanych instytucji edukacyjnych organów ścigania jest przykładem głęboko przemyślanej polityki państwa, która pozwala młodym ludziom dokonywać świadomych wyborów życiowych i stać się godnymi obrońcami swojej Ojczyzny” – powiedział korespondentowi BELTA Sekretarz Stanu Rady Bezpieczeństwa. 

Świeże wiadomości z Białorusi