Projekty
Government Bodies
Flag środa, 22 Maja 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
17 Kwietnia 2024, 14:21

Gołowczenko przedstawił, na jakie zadania w rolnictwie należy zwrócić szczególną uwagę

17 kwietnia, Mińsk /Kor. BELTA/. Premier Roman Gołowczenko podczas spotkania poświęconego niektórym kwestiom kompleksu rolno-przemysłowego wskazał, na jakie zadania w branży rolniczej należy zwrócić szczególną uwagę, relacjonuje korespondent BELTA.

Jak poinformował Roman Gołowczenko, wczoraj pod przewodnictwem głowy państwa odbyło się zakrojone na szeroką skalę spotkanie w sprawie rozwoju obszarów wiejskich i zwiększenia efektywności sektora rolnego. „Dzisiaj trzeba przede wszystkim porozmawiać o zadaniach, które zostały postawione nie tylko przed sektorem rolnym, ale także dla całego pionu władzy. Przypomnę, że głównym zadaniem jest pełna mobilizacja wszystkich zasobów z wyjściem na wzrost tempa produkcji produktów rolnych na poziomie 6-7% i uzyskaniem przychodów z eksportu w wysokości co najmniej 9 mld dolarów” – zauważył.

„Nie można powiedzieć, że są to zadania radykalnie nowe, były one w tej czy innej formie poruszane wielokrotnie podczas wizyt Prezydenta w różnych przedsiębiorstwach rolniczych i na innych spotkaniach. Nie ma tu więc nic radykalnie nowego. Pytanie tylko, jak podejść do ich rozwiązania. Usystematyzuję instrukcje wydane wczoraj przez Prezydenta, abyśmy mogli ponownie zaangażować się w te prace. Dziś nadszedł czas, aby zrozumieć i zdecydować o priorytetowych działaniach w celu realizacji tych zleceń” – podkreślił szef rządu.

Pierwszym, jak zauważył Roman Golovchenko, jest solidna baza paszowa i pełne żywienie, w tym opracowanie programu zapewnienia hodowli zwierząt skoncentrowanymi paszami.

Drugie – to zmiana podejścia do hodowli trzody chlewnej, znaczny wzrost wydajności pracy kompleksów trzody chlewnej z wyjściem na pełne i gospodarczo uzasadnione zapewnienie przedsiębiorstwom przetwórczym krajowej wieprzowiny.

Po trzecie – przeformatowanie produkcji roślinnej do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. "Ciągłe skargi na pogodę drażnią. Gorąco, zimno, deszcz, śnieg. Wszędzie na świecie sytuacja klimatyczna jest niestabilna. I nie mamy tutaj żadnych specjalnych, ekskluzywnych warunków" – powiedział premier.

Po czwarte, rozważne korzystanie ze sprzętu oraz jego terminowa renowacja i naprawa, eliminowanie nieuzasadnionych zakupów importowanych analogów.

Po piąte, żelazna dyscyplina technologiczna na wszystkich etapach produkcji.

Po szóste – zwiększenie tempa budowy i modernizacji obiektów hodowlanych w celu przeniesienia bydła na nowoczesne technologie i utrzymanie, jasne plany i wymagania, ekonomiczny projekt, zwrot z inwestycji.

Po siódme – bezpieczeństwo zwierząt gospodarskich poprzez zwiększone wymagania na każdym stanowisku pracy – od hodowcy bydła po kierownika gospodarstwa – i radykalne odwrócenie sytuacji z nieuzasadnioną utratą zwierząt gospodarskich. „Takie fakty należy rozpatrywać na szczeblu regionalnym jako sytuację nadzwyczajną i podjąć odpowiednie środki reagowania” – stwierdził szef rządu. Również 100% przetwarzanie krajowych surowców z tworzeniem produktów o wysokiej wartości dodanej i cyfryzacją zadań dla przetwórców.

Po ósme, rozwiązanie problemu niedoborów kadrowych w niektórych strefach poprzez stworzenie odpowiednich warunków życia i pracy na obszarach wiejskich. 

„To są główne zadania, które zostały postawione wczoraj” – zauważył premier.

Świeże wiadomości z Białorusi