Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
19 Maja 2024, 12:30

Produkcja przemysłowa na Białorusi wzrosła w okresie styczeń-kwiecień o 7,7%.

19 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Wielkość produkcji przemysłowej na Białorusi w okresie styczeń-kwiecień 2024 r. wyniosła 66,2 mld Br, czyli w porównywalnych cenach 107,7% poziomu ze stycznia-kwietnia ubiegłego roku, poinformował BELTA Krajowy Komitet Statystyczny.

Produkcja w górnictwie wzrosła o 5,4%, w przetwórstwie przemysłowym o 7,9%.

Według rodzaju działalności gospodarczej „Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i klimatyzację” produkcja wzrosła o 7,9%, w zakresie zaopatrzenia w wodę, zbierania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów oraz działalności związanej z usuwaniem zanieczyszczeń – o 0,8%.

Wskaźnik produkcji przemysłowej w kwietniu 2024 r. w porównaniu do kwietnia 2023 r. wyniósł 111,3%.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi