Projekty
Government Bodies
Flag Sobota, 13 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
30 Maja 2024, 16:58

Państwowy Komitet Graniczny: 50 autobusów oczekuje na wjazd do Unii Europejskiej

30 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Na wjazd do Unii Europejskiej czeka 50 autobusów. BELTA została o tym poinformowana przez Państwowy Komitet Graniczny.

Od początku tygodnia kolejki autobusów wjeżdżających do Polski wzrosły niemal trzykrotnie. Mimo to od poniedziałku 27 maja pracownicy polskiego punktu kontrolnego „Terespol” (przy „Brześciu”) codziennie odprawiali autobusy około 50% normy. Teraz przed sąsiednim przejściem granicznym stoi 50 autobusów.

Kierunek litewski tradycyjnie pozostaje najbardziej obciążony wjazdem do UE dla ciężarówek. Na wjazd na Litwę czeka 1490 ciężarówek. W ciągu ostatnich 24 godzin służby kontrolne na punkcie kontrolnym w Medininkach (sąsiadującym z Kamennym Logem) przyjęły 66 ciężarówek z możliwych 500, co stanowi zaledwie 13% normy, czyli 2 pojazdy z 20 na godzinę. Przed jedynym funkcjonującym na Łotwie punktem kontrolnym „Paternieki” („Grigorowszczina”) zarejestrowanych jest 420 ciężarówek. Przez to przejście graniczne na sąsiednie terytorium przejechało 36% samochodów. Służby kontrolne polskiego punktu kontrolnego „Kukuryki” („Kozłowicze”) przyjęły 51% transportu.

Jeśli chodzi o samochody osobowe, przed wszystkimi europejskimi punktami kontrolnymi zarejestrowanych jest ponad 570 pojazdów. Pracownicy polskiego przejścia granicznego „Terespol” („Brześć”) przyjęli najmniejszą ilość transportu na swoje terytorium – 25% normy.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi