Projekty
Government Bodies
Flag Sobota, 13 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
10 Lipca 2024, 15:51

"Państwo dla ludu – prawnie potwierdzona marka Białorusi". Opinia z okazji 30-lecia instytucji Prezydentury

10 lipca, Mohylew /Kor. BELTA/. Państwo dla ludu jest prawnie potwierdzoną marką Białorusi. Opinię tę wyraził korespondentowi BELTA z okazji rocznicy Prezydentury przewodniczący mohylewskiej organizacji regionalnej Białoruskiego Związku Zawodowego Pracowników Lokalnego Przemysłu i Gospodarki Komunalnej Paweł Żujkow.

„W 1994 r. po raz pierwszy w historii suwerennej Białorusi nasz kraj wybrał Prezydenta: 10 lipca 1994 r. odbyła się druga tura, w wyniku której Aleksander Łukaszenka odniósł przekonujące zwycięstwo” – zauważył Paweł Żujkow. „Wielkie rzeczy widać z daleka, a prawdziwe historyczne znaczenie tego wydarzenia docenią tylko nasi zwolennicy. Ale już dziś jest oczywiste, że głównymi osiągnięciami ostatnich 30 lat było wzmocnienie niepodległości i suwerenności Białorusi, pokój na naszej ziemi.”

Lider związkowy podkreślił, że pomimo polityki sankcji Zachodu i innych nielegalnych środków ograniczających, autorytet Białorusi jako konsekwentnego zwolennika pokoju i konstruktywnej współpracy między państwami wielokrotnie wzrósł. „Wyraźnym i wizualnym potwierdzeniem tego było wejście naszego kraju do klubu państw, które w dużej mierze wyznaczą kierunek rozwoju całej planety w XXI wieku – Szanghajskiej Organizacji Współpracy” – kontynuował. „Przystąpienie do SOW jest to między innymi międzynarodowe uznanie wkładu Białorusi we wzmacnianie programu pokojowego, pomimo wojowniczej retoryki elit politycznych szeregu państw”.

„Najważniejszym powszechnie uznanym osiągnięciem naszego kraju stał się społecznie zorientowany model rozwoju” – podkreślił Paweł Żujkow. „Państwo dla narodu jest marką Białorusi, potwierdzoną przez prawo i praktykę opieki nad najbardziej bezbronnymi społecznie segmentami ludności. Powszechna edukacja, dostępność usług medycznych, ochrona macierzyństwa i dzieciństwa, opieka nad osobami niepełnosprawnymi – lista osiągnięć suwerennej Białorusi, potwierdzona m.in. wysokimi miejscami w różnych międzynarodowych rankingach, może być kontynuowana. Z kolei zachowanie tradycyjnych wartości, w tym instytucji rodziny, staranne podejście do pamięci historycznej, kwestii kulturowych, tożsamości narodowej i tradycji stały się najważniejszymi zszywkami cementującymi nasz dom. A nieodwracalność osiągnięć trzech dekad tworzenia zależy od całego społeczeństwa białoruskiego i osobiście od każdego z nas.”

Jako przedstawiciel ruchu związkowego Paweł Żujkow nie ignorował tematu ochrony praw pracowniczych Białorusinów. „Potężny system partnerstwa społecznego utworzony w kraju, realizowany w tysiącach układów zbiorowych, porozumień lokalnych i taryfowych, ogólnego porozumienia między rządem a republikańskimi stowarzyszeniami pracodawców i związkami zawodowymi, dziś obiektywnie nie ma analogii na świecie” – podkreślił.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi