Projekty
Government Bodies
Flag Piątek, 19 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
13 Czerwca 2024, 11:37

Na Białorusi zebrano już 16% pasz trawnych z planu

13 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Na Białorusi zebrano już 16% pasz trawnych z planu, poinformowało BELTA Ministerstwo Rolnictwa i Żywności.

Według danych na dzień 13 czerwca pierwszego skoszenia trawy dokonano na 1,091 mln ha (77,7% planowanej ilości). Zebrano 79,9 tys. ton siana (11,4%), 5,414 mln ton sianokiszonki (40,7%) i 201,6 tys. ton silosu (0,98%). Łącznie planuje się pozyskać ponad 9,8 mln ton jednostek paszowych paszy z traw, w tej chwili zebrano 16,3%.

Na gruntach ornych wysiano trawy wieloletnie w ilości 86,2% wymaganej objętości.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi