Projekty
Government Bodies
Flag Sobota, 13 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
22 Czerwca 2024, 09:52

Międzynarodowe forum poświęcone 80. rocznicy wyzwolenia Białorusi odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Narodowej Akademii Nauk

22 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. W dniach 25-26 czerwca Narodowa Akademia Nauk Białorusi wraz z Ministerstwem Obrony, Ministerstwem Edukacji i stowarzyszeniami publicznymi kraju organizuje międzynarodową konferencję naukowo-praktyczną „Białoruś podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej: historia i współczesność (do 80. rocznicy wyzwolenia Białorusi)”, BELTA została poinformowana  przez służbę prasową NAN.

W forum weźmie udział ponad 400 osób – przedstawiciele ministerstw i urzędów Białorusi, Prokuratury Generalnej, naukowcy, archiwiści, nauczyciele, studenci, lokalni historycy, muzealnicy i pracownicy bibliotek z Mińska, Brześcia, Grodna, Homla, Witebska, Mohylewa i innych miast Białorusi, a także historycy z Rosji, Tadżykistanu i Uzbekistanu.

Zaplanowano ponad 100 referatów i prezentacji uczestników w ramach posiedzenia plenarnego i pracy sekcji: "Wielka Wojna Ojczyźniana w wymiarze naukowym, kulturalnym i memoriałowym", "Wydarzenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i epoki powojennej. Historia na stronach podręczników szkolnych", "Nazistowski reżim okupacyjny i ruch partyzancki na terytorium Białorusi (1941-1944)".

Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Ministerstwo Obrony, Archiwum Narodowe i Centralna Biblioteka Naukowa im. J. Kolasa przygotowały wystawy tematyczne, na których uczestnicy będą mogli zapoznać się z artefaktami z okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, nowe publikacje naukowe i popularnonaukowe odsłaniające mało znane strony Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Na dziedzińcu Akademii Nauk będzie pracować kuchnia polowa, w której będzie można spróbować żołnierskiej kaszy.

„Białoruska strategiczna operacja ofensywna „Bagration”, która doprowadziła do wyzwolenia naszej republiki i zakończenia ludobójstwa narodu białoruskiego, pokazała całemu światu zwiększone możliwości Armii Czerwonej, wysokie walory moralne żołnierzy i oficerów radzieckich, partyzantów i bojowników podziemia. Zainteresowanie tą największą w historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i II wojny światowej operacją nie słabnie nawet po dziesięcioleciach” – zauważono w NAN.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi