Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 14 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
25 Maja 2024, 16:22

Ksyloteka BPUT została uznana za dziedzictwo narodowe Białorusi

25 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 maja 2024 r. nr 373 obiekt naukowy „Ksyloteka instytucji edukacyjnej „Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny” został uznany za dziedzictwo narodowe, podaje BELTA, powołując się na Krajowy Prawniczy Portal Internetowy.

Ksyloteka BPUT to jedyny usystematyzowany zbiór próbek referencyjnych drewna z lokalnych i egzotycznych roślin drzewiastych na Białorusi, które są szeroko stosowane do rozwiązywania wieloaspektowych problemów w dziedzinie edukacji, badań naukowych podstawowych i stosowanych, działalności organizacji rządowych i innych podmiotów gospodarczych

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie obiektów naukowych stanowiących dziedzictwo narodowe, zatwierdzonym uchwałą Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1998 r. nr 1873, za obiekty takie uznaje się obiekty unikalne pochodzenia naturalnego lub sztucznego, szczególnie cenne naukowo, nie do odzyskania w przypadku ich zniszczenia lub takie, których utrata może mieć poważne negatywne konsekwencje dla rozwoju nauki i społeczeństwa.

Mogą to być: unikalne zbiory naukowe; fundusze informacji naukowej i naukowo-technicznej; instalacje badawczo-doświadczalne i ich zespoły, stanowiska badań naukowych; rezerwaty, parki narodowe, ogrody botaniczne, arboreta, poszczególne obszary i obiekty przyrodnicze; inne unikaty o znaczeniu narodowym.

Uchwała nr 373 została podjęta zgodnie z dekretem Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 7 września 1998 r. nr 436 „W sprawie obiektów naukowych stanowiących dziedzictwo narodowe”.
TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi