Projekty
Government Bodies
Flag Piątek, 19 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
14 Czerwca 2024, 14:20

Instytuty Filozofii Białorusi i Kirgistanu podpisały umowę o współpracy

14 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. W Instytucie Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi podpisano porozumienie o współpracy w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej pomiędzy Instytutem Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi a i Instytutem Filozofii, Prawa i Badań Społeczno-Politycznych im. A. A. Altmyszbajewa NAN Kirgistanu. O sprawie BELTA poinformowało biuro prasowe Narodowej Akademii Nauk.

Porozumienie przewiduje współdziałanie naukowców w takich obszarach jak opracowywanie wspólnych projektów badawczych, tworzenie zbiorowych prac naukowych, omawianie aktualnych filozoficznych zagadnień teoretycznych i metodologicznych bieżącego etapu rozwoju nauki i społeczeństwa poprzez konferencje naukowe i okrągłe stoły, wymianę naukową i publikacje naukowców.

„Podpisanie porozumienia odbyło się w ramach międzynarodowego seminarium „Tradycje i perspektywy badań filozoficznych, metodologicznych i transdyscyplinarnych na Białorusi i w Kirgistanie”. Celem seminarium było rozpoznanie wkładu akademickiej szkoły filozoficzno-metodologicznej im. D.I. Szirokanowa w tworzenie i rozwój badań filozoficznych, metodologicznych i interdyscyplinarnych w dwóch krajach oraz omówienie perspektyw współpracy międzynarodowej pomiędzy Instytutem Filozofii, Prawa i Badań Społeczno-Politycznych im. A.A. Altmyszbajewa Narodowej Akademii Nauk Kirgistanu i Instytutu Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi” – podkreśliła służba prasowa.

Dyrektor Instytutu Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi Anatolij Łazarewicz podkreślił ogromne znaczenie wznowienia kontaktów naukowych i rozwoju współpracy międzynarodowej między naukowcami białoruskimi i kirgiskimi. Zaprezentował swoim zagranicznym kolegom główne obszary badań naukowych prowadzonych w Instytucie Filozofii oraz obiecujące projekty, w ramach których możliwa jest współpraca.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi