Projekty
Government Bodies
Flag Sobota, 13 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Społeczeństwo
08 Czerwca 2024, 12:26

Białoruś odnotowała najwyższy wzrost wolumenu kredytów udzielonych osobom prawnym spośród krajów EUG

8 czerwca, Moskwa /Eduard Piwowar – BELTA/. Spośród krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej największy wzrost wolumenu kredytów udzielonych osobom prawnym w pierwszym kwartale tego roku odnotowała Białoruś. Świadczą o tym dane Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, podaje BELTA.

EKG zauważyła, że na podstawie wyników pierwszego kwartału 2024 r. w EUG odnotowano wzrost wolumenu kredytów dla osób prawnych w walucie krajowej. „Wolumen kredytów udzielonych osobom prawnym w walucie krajowej w pierwszym kwartale 2024 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł w Armenii – o 5%, na Białorusi – o 30%, w Kazachstanie – o 29%, Kirgistanie – o 25%. i Rosji – o 22%” – wyjaśniła EKG.

Jeśli chodzi o kredyty walutowe, znaczny wzrost wolumenów zanotowano w Kirgistanie – 2,3-krotny, spadek o 12% – w Armenii.

„Na początku czerwca 2024 r. spadek kosztów kredytów zanotowano w Armenii – 8,25% (minus 0,25 p. proc.), Kazachstanie – 14,50% (minus 0,25 p. proc.) i Kirgistanie – 9,00% (minus 4,00 p. proc.). Krajowe (centralne) banki Białorusi i Rosji utrzymały stopy odpowiednio na poziomie 9,50% i 16,00%” – dodała EKG.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi