Projekty
Government Bodies
Flag Sobota, 13 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Prezydent
08 Lipca 2024, 20:40

Zwiększenie świadczeń i wzmocnienie wsparcia dla rodzin z dziećmi.
Łukaszenka podpisał ustawę

8 lipca, Mińsk /Kor. BELTA/. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka podpisał ustawę "O zmianie przepisów dotyczących świadczeń państwowych dla rodzin wychowujących dzieci". Dokument został przyjęty w celu podniesienia poziomu minimalnych gwarancji dla obywateli w okresie ich wrażliwości społecznej. O tym BELTA została poinformowana przez służbę prasową białoruskiego przywódcy.

Dla kobiet - wzrost zasiłku macierzyńskiego

Ustawa przewiduje m.in. zwiększenie minimalnej wysokości zasiłku macierzyńskiego. W przypadku kobiet, za które płacone są obowiązkowe składki ubezpieczeniowe do budżetu państwowego pozabudżetowego Funduszu ochrony socjalnej ludności , które nie mają 6 miesięcy stażu pracy (młode specjalistki, kobiety rozpoczynające pracę), zasiłek wzrośnie z 50% BPM (budżetu minimalnego poziomu życia) do 100% MZP (płacy minimalnej) miesięcznie. A dla tych, za które nie płacone są obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne do budżetu Funduszu, ale które kwalifikują się do tego rodzaju świadczenia (uczniowie, studentki, kobiety odbywające służbę, kobiety zarejestrowane jako bezrobotne), zasiłek wzrośnie z 50% do 100%  BPM miesięcznie.

Dokument przewiduje również zwiększenie minimalnej kwoty tymczasowego świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w związku z opieką nad dzieckiem dla ubezpieczonych kobiet, które nie mają 6-miesięcznego stażu pracy. Zasiłek ten wzrośnie z 50% BPM do 100% MZP (analogicznie do zasiłku macierzyńskiego).

Dla rodzin - nowelizacja zasiłku na dzieci powyżej 3 roku życia

Nowelizacje  ustawodawcze dotyczą także poszczególnych kategorii rodzin przy przydzielaniu zasiłku na dzieci powyżej 3 roku życia. W szczególności zachowuje się prawo do przypisania takiego świadczenia rodzinom z małoletnimi dziećmi, w których dziecko niepełnosprawne osiągnęło wiek 18 lat, ustanowiono dla niego I grupę inwalidzką, a jeden z rodziców opiekuje się nim z otrzymaniem odpowiedniego świadczenia. A także prawo do przypisania tego zasiłku na dziecko wychowywane w rodzinie matki, jeśli ojciec dziecka, zobowiązany do płacenia alimentów, odbywa pilną służbę wojskową lub alternatywną.
 
Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - wzmocnienie pomocy społecznej

Wzrasta wsparcie społeczne rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko. Tak więc ustawa przewiduje przyznanie rodzicom prawa do otrzymywania wszelkiego rodzaju świadczeń państwowych w okresie krótkoterminowego pobytu niepełnosprawnego dziecka w domu dziecka w związku z udzielaniem mu pomocy medycznej i społecznej. Ponadto rozszerzane są prawa do otrzymywania tymczasowego świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym na okres jego leczenia sanatoryjnego, rehabilitacji medycznej, jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci niepełnosprawnych. W takich przypadkach proponuje się przyznanie prawa do zasiłku innej osobie (nie rodzicowi), jeśli rodzic jest zajęty opieką nad innym niepełnosprawnym dzieckiem, lub dwóch świadczeń, jeśli oba niepełnosprawne dzieci w tym samym okresie wymagają leczenia sanatoryjnego, rehabilitacji i towarzyszą im różne osoby.

Dla niedbałych rodziców - ściślejsza kontrola

Jednocześnie zaostrza się kontrolę nad docelowym wykorzystaniem świadczeń państwowych w odniesieniu do rodzin, w których wykryto przypadki przebywania dzieci w niekorzystnej dla nich sytuacji.  W szczególności wprowadzono obowiązek organów państwowych, organizacji wyznaczających i wypłacających świadczenia, przedstawiania bez zgody obywateli informacji o odbiorcach zasiłków i członkach ich rodzin na wniosek instytucji edukacyjnych prowadzących dochodzenie społeczne w sprawie takich rodzin, a także komisji ds. nieletnich. Przewiduje się, że wypłata świadczeń ustaje z dniem wejścia w życie decyzji sądu o odebraniu dziecka, dniem podjęcia przez organ opiekuńczo-wychowawczy lub komisję ds. nieletnich decyzji o odebraniu dziecka.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.
TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi