Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 14 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Prezydent
21 Maja 2024, 16:26

W imieniu Prezydenta Białorusi dokonano wpisu do księgi kondolencyjnej Ambasady Iranu

21 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. W imieniu Prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki dokonano wpisu do księgi kondolencyjnej Ambasady Iranu w Mińsku. W imieniu głowy państwa depeszę kondolencyjną przekazał pierwszy zastępca szefa Administracji Prezydenta Maksym Ryżenkow, relacjonuje korespondent BELTA.

„W imieniu narodu Republiki Białoruś i moim osobiście składam nasze najszczersze kondolencje w związku z tragiczną śmiercią w katastrofie lotniczej mojego przyjaciela, Prezydenta Islamskiej Republiki Iranu Ebrahima Raisiego, a także ministra spraw zagranicznych Iranu Hossein Amir Abdollahian i innych  towarzyszących mu osób – czytamy w kondolencjach od imienia głowy państwa białoruskiego – Wybitni politycy w rozkwicie swojej kariery politycznej przedwcześnie odeszli, oni zrobili wiele, aby wzmocnić autorytet swojego państwa, dobrobyt jego mieszkańców.”

W kondolencjach odnotowuje się, że nieco ponad rok temu delegacja białoruska miała okazję doświadczyć ciepłego, przyjaznego przyjęcia na gościnnej ziemi irańskiej; osiągnięto porozumienie z irańskimi kolegami w sprawie realizacji dużej liczby projektów i inicjatyw. Przywódcy obu krajów omówili kwestie z zakresu agendy międzynarodowej i współpracy dwustronnej.

„Na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako bardzo profesjonalny i mądry polityk, który wiele zrobił dla wzmocnienia stosunków białorusko-irańskich” – czytamy w przesłaniu kondolencyjnym. „Przekazuję słowa wsparcia i życzenia wytrwałości w związku z tą ciężką stratą rodzinom, przyjaciołom i kolegom zmarłych, wraz z całym narodem Iranu pogrążam się w głębokiej żałobie”.

W ramach wyrazu kondolencji i ku pamięci tragicznej śmierci Prezydenta Iranu oraz wyższych przywódców tego kraju Maksym Ryżenkow przekazał także ambasadzie kosz białych róż od Prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki.

Maksym Ryżenkow podkreślił, że przybył do ambasady nie tylko w imieniu głowy państwa, ale także z woli serca. „Ponieważ Iran jest naszym przyjacielem. Białorusinów z narodem irańskim łączą bardzo długie stosunki wzajemnej pomocy, pokojowego rozwiązywania wszystkich kwestii, wzajemnego wspierania się we wszystkich obszarach naszych stosunków dwustronnych – powiedział w rozmowie z dziennikarzami. – I oczywiście dzisiejsze kondolencje to nie tylko przejaw szacunku dla przywódcy Iranu, który praktycznie od pierwszych etapów swojej kariery politycznej i społecznej był związany ze wszystkimi etapami rozwoju współczesnego państwa irańskiego. To osoba, która naprawdę bardzo wiele zrobiła dla naszych dwustronnych relacji”.

Jak zauważył pierwszy zastępca Szefa Administracji Prezydenta, Aleksandra Łukaszenkę i Ebrahima Raisiego łączyły bardzo bliskie, przyjazne stosunki, czego dowodem była zakrojona na szeroką skalę wizyta głowy państwa białoruskiego w Iranie w 2023 roku. Wówczas położono mocne, długoterminowe podstawy pod rozwój stosunków dwustronnych we wszystkich obszarach.

Sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Aleksander Wolfowicz pozostawił wpis w księdze kondolencyjnej ambasady Iranu w imieniu własnym i Sekretariatu Rady Bezpieczeństwa: „Ta nieodwracalna strata odbija się z bólem w sercu każdego Białorusina. W tej trudnej godzinie dzielimy się bólem i goryczą straty, opłakujemy razem z przyjaznym narodem irańskim”.

Aleksander Wolfowicz w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że wraz z narodem białoruskim podziela poczucie goryczy i straty w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Iranu i wysokich rangą przywódców tego kraju. „To gorycz, gorycz, gdy ludzie umierają” – powiedział. „Gorycz bierze się także z tego, że naprawdę straciliśmy przyjaciela Białorusi”. Sekretarz stanu zauważył, że zarówno Białoruś, jak i Iran opowiadają się za wielobiegunowym światem, równością, sprawiedliwością, poszanowaniem polityki suwerennych państw i niedopuszczalnością sankcji. „Prezydent Iranu prowadził taką politykę. To smutne, gdy tacy ludzie nagle odchodzą do innego świata. Pamięć o nich pozostaje w sercach ludzi. Białoruś szanuje i ceni przyjaciół” – podkreślił Aleksander Wolfowicz.

Do Ambasady Iranu przybył także pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Łukaszewicz, aby złożyć kondolencje w związku z tragicznymi wydarzeniami. „My, Białorusini, jesteśmy ludźmi niezwykle serdecznymi, każdy ból i tragedia odbijają się w naszych sercach. Z żalem odwiedzamy Ambasadę Iranu, aby wyrazić słowa współczucia” – powiedział w rozmowie z reporterami pierwszy wiceminister spraw zagranicznych. „Ból i strata narodu irańskiego odbijają się także w naszych sercach. Jak zauważył Prezydent w swoim przesłaniu, zmarł przyjaciel Białorusi. To także strata dla nas. Dla nas każda tragedia w domu naszych przyjaciół przemawia również w naszym sercu". Siergiej Łukaszewicz wyraził nadzieję, że po pokonaniu wszystkich trudności Białoruś I Iran będą rozwijać rosnącą współpracę i realizacja wszystkich osiągniętych porozumień będzie kontynuowana.

21 maja wczesnym popołudniem przewodniczący Rady Republiki i Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Natalia Koczanowa i Igor Siergiejenko odwiedzili Ambasadę Iranu, złożyli wpisy w księdze kondolencyjnej.

"Prezydent Ebrahim Raisi na zawsze pozostanie w naszej pamięci przyjacielem Białorusi, wybitnym politykiem, duchowym i państwowym działaczem, który całe swoje życie poświęcił bezinteresownej służbie narodowi irańskiemu, umacnianiu międzynarodowej pozycji i autorytetu Islamskiej Republiki Iranu. Bardzo doceniamy osobisty wkład Ibrahima Raisi w rozwój białorusko-irańskiej współpracy i przyjaźni między naszymi krajami. Jestem przekonana, że pamięć o wyjątkowym i pryncypialnym przywódcy państwa na zawsze pozostanie w sercach milionów obywateli na całym świecie. Szczerze współczujemy narodowi Iranu i dzielimy się z nim smutkiem straty" – czytamy w kondolencji w imieniu Natalii Koczanowej i Rady Republiki.

„Z głębokim smutkiem przyjęli białoruscy parlamentarzyści wiadomość o śmierci Prezydenta Islamskiej Republiki Iranu Ebrahima Raisiego i osób mu towarzyszących w katastrofie helikoptera w górzystym regionie w północno-zachodnim Iranie” – Igor Siergiejenko zanotował w swoich kondolencjach: „Odszedł mądry i utalentowany mąż stanu, odważny człowiek, oddany swojej Ojczyźnie i narodowi. Prezydent Iranu cieszył się szczerą miłością milionów ludzi. Poczynił znaczne wysiłki na rzecz wzmocnienia białorusko-irańskiego powiązania na różnych polach, w tym interakcji międzyparlamentarnych, najmilsze wspomnienie o nim pozostanie w naszych sercach”.

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Islamskiej Republiki Iranu w Republice Białoruś Alireza Sanei podziękował stronie białoruskiej za wsparcie i solidarność z narodem irańskim. „W Iranie zawsze mówimy, że prawdziwych przyjaciół można rozpoznać i zidentyfikować w trudnych sytuacjach. Naprawdę to czujemy tutaj, na Białorusi” – powiedział dyplomata. Według niego od pierwszych godzin, jak poinformowano o tragedii, Białorusini (zarówno wysocy urzędnicy, kierownicy różnych szczebli, jak i przedstawiciele różnych organizacji, zwykli obywatele) przybywali do ambasady Iranu, aby przynieść kwiaty, złożyć kondolencje w związku z tragicznym wydarzeniem. Dzień wcześniej w rozmowie telefonicznej wielu wysokich rangą urzędników Białorusi złożyło kondolencje, a 21 maja wielu z nich osobiście przybyło do ambasady, aby zostawić wpis w księdze kondolencyjnej i wyrazić solidarność z narodem Iranu. Budynek misji dyplomatycznej odwiedzają przez cały dzień przedstawiciele białoruskich organów rządowych, parlamentu, przedsiębiorstw krajowych, organizacji publicznych i religijnych, misji dyplomatycznych innych krajów, a także zwykli obywatele.

Księga kondolencyjna zostanie otwarta 21, 22 i 23 maja w Ambasadzie Iranu w Mińsku przy ulicy Starowilenski Trakt 11. Kondolencje można również przesyłać na adres e-mail ambasady info@iranembassy.by.


TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi