Projekty
Government Bodies
Flag Sobota, 13 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Prezydent
10 Lipca 2024, 15:28

Pierwsze Damy i środowiska biznesowe z kobiecą twarzą. Szczegóły spotkań Łukaszenki z gośćmi z Zimbabwe i Nigerii

Pierwsze Damy Zimbabwe i Nigerii Oksilia Mnangagwa i Oluremi Tinubu odwiedzają Białoruś. W programie wizyty przewidziano między innymi wizytę na festiwalu "Słowiański Bazar w Witebsku", ale panie postanowiły połączyć przyjemne z pożytecznym, znacznie rozszerzając zakres spotkań i negocjacji, aby przy okazji nakreślić nowe perspektywy współpracy dwustronnej. W tym dążeniu Białoruś udzieliła im pełnej pomocy. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka również spotkał się z dostojnymi gośćmi w Pałacu Niepodległości.

Pierwsza Dama Zimbabwe przybyła na Białoruś z delegacją bizneswoman z tego kraju. Mają tu napięty program, którego głównym celem jest zacieśnienie współpracy z Białorusią w różnych dziedzinach. Każda z nich przyjechała do Mińska z konkretnymi propozycjami, które zostały omówione na spotkaniu z białoruskim przywódcą.

"Wiecie, że z niecierpliwością czekamy na wizytę Prezydenta Zimbabwe na Białorusi. Zapewnimy mu wszelką możliwą pomoc w realizacji tej misji. Pomożemy mu w realizacji pomysłów i planów, które wspólnie wyznaczyliśmy na przyszłość. Dobrze znacie naszą Białoruś. Wiem, że towarzyszą wam przedstawiciele środowisk biznesowych Zimbabwe. Dobrze, że są to kobiety. Są bardziej uważne. Przyjrzą się temu, co Białoruś ma najlepszego i co jesteśmy gotowi zrealizować wspólnie z wami na terytorium, w tym w Zimbabwe. Proszę o przekazanie Emmersonowi, mojemu wieloletniemu przyjacielowi, moich najlepszych życzeń i  i naszą zdecydowaną chęć realizacji naszych porozumień" - powiedział szef państwa.

Z kolei Pierwsza Dama Nigerii Oluremi Tinubu powiedziała, że jej mąż i Prezydent kraju Bola Tinubu rozumie znaczenie przyjaznych stosunków i chciał uzyskać informacje z pierwszej ręki. "Nie wiemy zbyt wiele o Białorusi, dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się wszystkiego na miejscu. Dużo się dowiedzieliśmy. Jest to dla nas wiarygodny partner zarówno w edukacji, jak i rolnictwie, które są dla nas szczególnie ważne. Kiedy wrócę do domu, będę mogła przekazać mu te informacje" - powiedziała Pierwsza Dama.

Aleksander Łukaszenka potwierdził gotowość Białorusi do rozwijania stosunków i zaprosił nigeryjskiego przywódcę do złożenia wizyty w Mińsku: "Bardzo dobrze znamy wasze potrzeby, wasze możliwości. To dla nas bardzo ważne. I możemy wam bardzo pomóc, tak jak wy bardzo pomożecie nam w naszym rozwoju". Mowa o takich kwestiach jak przemysł, kompleks rolno-przemysłowy, tworzenie wspólnych przedsięwzięć, współpraca humanitarna.

"Białorusini to bardzo poważni ludzie. Od razu są gotowi do pracy. Od razu po wyjściu z samolotu rozpoczęły się spotkania robocze. To poważne podejście Białorusinów jest dla nas bardzo ważne, ponieważ staramy się zbudować nowy kraj" - zauważyła Pierwsza Dama Nigerii, zwracając uwagę na przedsiębiorczość przedstawicieli strony białoruskiej.

Niedawno mianowany białoruski minister spraw zagranicznych Maksim Ryżenkow, który będzie odpowiedzialny za kierunek afrykański, ma w najbliższym czasie odwiedzić Zimbabwe i Nigerię. Negocjacje i nowe wzajemne plany będą oparte między innymi na porozumieniach osiągniętych w Mińsku z udziałem Pierwszych Dam.

Duże możliwości i potencjał współpracy z Zimbabwe

W skład delegacji Zimbabwe weszły przedstawicielki kobiecej organizacji społeczeństwa obywatelskiego działającej pod auspicjami Pierwszej Damy. Reprezentują one firmy z różnych sfer działalności, w tym górnictwa, rolnictwa, bankowości, informacji i turystyki. Na Białorusi czeka na nie oczywiście program kulturalny, w tym wizyta na międzynarodowym festiwalu "Słowiański Bazar w Witebsku" oraz spotkania z koleżankami z Białoruskiego Związku Kobiet. Ale nie tylko i nie tyle to jest najważniejsze podczas ich pobytu na białoruskiej ziemi. Raczej, poprzez zbliżenie w aspekcie humanitarnym, strony zamierzają znaleźć i nawiązać bardziej ścisłą współpracę w handlu i gospodarce. Można powiedzieć, że przedstawicielki środowisk biznesowych Zimbabwe są ambasadorkami budowania wielopłaszczyznowej współpracy między oboma krajami.

Każda z pań miała możliwość przedstawienia swoich inicjatyw podczas spotkania z Prezydentem Aleksandrem Łukaszenką i Pierwszą Damą Zimbabwe Oksilią Mnangagwą w Pałacu Niepodległości. Dyskusja była gruntowna i otwarta. Pokazała również, że istnieje wiele możliwości współpracy, w tym projekty, które mogą być realizowane nie tylko w formacie dwustronnym między Białorusią a Zimbabwe, ale także w celu wejścia na rynek afrykański.  

Ze względu na sprzyjające położenie geograficzne, projekty biznesowe rozpoczynające się w Zimbabwe mogą rozprzestrzenić się na inne państwa na kontynencie afrykańskim, takie jak Mozambik. Pierwsza Dama jest przekonana, że stanie się to dość szybko. "Taka skala współpracy jest dla nas bardzo ważna" - podkreśliła.

Współpraca w sektorze wydobywczym
 
Jednym z interesujących obie strony obszarów współpracy jest wydobycie minerałów, których Zimbabwe posiada duże rezerwy. Według Erici Mapurangi, właścicielki przedsiębiorstwa wydobywczego, obie strony już z powodzeniem wdrażają osiągnięte wcześniej porozumienia. W szczególności na potrzeby przemysłu wydobywczego w Zimbabwe kupowane i wykorzystywane są specjalistyczne maszyny białoruskiej produkcji. Obecnie strona zimbabweńska jest zainteresowana nowymi projektami z Białorusią. Jednak Erica Mapuranga nie zdradziła szczegółów, zauważając jedynie ogólny zamiar rozwijania współpracy.

Rozszerzenie dostaw maszyn rolniczych
 
Podczas wizyty delegacji omówiono również współpracę obu krajów w branży rolniczej. Chociaż wydaje się, że kontakty już rozwijają się bardzo intensywnie, Zimbabwe jest gotowe pójść jeszcze dalej, w oparciu o specyfikę gospodarki narodowej i ogromne potrzeby w zakresie maszyn i technologii rolniczych. Według rolniczki z Zimbabwe Define Mbanje, jej kraj chętnie korzysta z białoruskich maszyn rolniczych, które są doskonałe w użyciu. "Widzimy poziom wyposażenia technicznego Białorusi i widzimy, że możemy rozwijać partnerstwo w tej dziedzinie i rozszerzać wykorzystanie białoruskich maszyn rolniczych" – powiedziała.

Współpraca w sektorze bankowym i finansowym
 

Dyskusja koncentrowała się również na możliwym wzmocnieniu współpracy w sektorze bankowym i finansowym. Swoje propozycje w tym zakresie przedstawiła stronie białoruskiej dyrektor generalna kobiecego banku mikrofinansowego Zimbabwe Mandas Marikanda. Biorąc pod uwagę globalne zainteresowanie Białorusi eksportem swoich towarów i usług przez Zimbabwe do innych krajów na kontynencie afrykańskim, zasugerowała, że system bankowy powinien być szerzej wykorzystywany. "Właśnie po to jesteśmy tutaj. Mam nadzieję, że uda nam się nawiązać współpracę w tym obszarze i podpisać odpowiednią umowę" - powiedziała.

Inicjatywy w sferze turystyki i mediów masowych
 
Chipo Majindu, dyrektor generalny sieci hoteli w Zimbabwe, mówiąc o potencjale współpracy w dziedzinie turystyki i hotelarstwa, zwróciła uwagę na wysoki poziom rozwoju usług w białoruskich hotelach. Według niej goście odczuwają białoruską gościnność od razu po przyjeździe do kraju, a hotele zapewniają bardzo wysokie standardy usług. Specjalistka uważa za przydatne i obiecujące nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz ewentualne staże i szkolenia dla przedstawicieli branży turystycznej w obu krajach.

Merit Munzvembiri, przedstawicielka Zimbabweńskiej Kompanii Radiowo-Telewizyjnej, zwróciła uwagę na możliwość rozszerzenia kontaktów z Białorusią w dziedzinie mediów masowych. "Przedstawiliśmy obszary współpracy, którymi jesteśmy zainteresowani (sprawa została omówiona na spotkaniu z szefem białoruskiego państwa. - przyp. BELTA). Dążymy do rozwoju partnerstwa i kontaktów z państwowymi nadawcami telewizyjnymi i radiowymi. Mogą one obejmować programy wymiany specjalistów, abyśmy mogli uczyć się od siebie nawzajem, ekspercką wymianę doświadczeń i opinii w zakresie technicznego wsparcia procesów i sprzętu nadawczego" - powiedziała.
TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi