Projekty
Government Bodies
Flag Piątek, 19 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Prezydent
28 Maja 2024, 15:39

Łukaszenka został odznaczony „Złotą Literą”

28 maja, Mohylew /Kor. BELTA/. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka został uhonorowany statuetką „Złotej Litery” podczas Forum środowiska medialnego Białorusi w Mohylewie.

Zastępca głowy Administracji Prezydenta Władimir Piercow zauważył, że w Mohylewie w ramach forum medialnego planowane jest podsumowanie wyników ogólnobiałoruskiego konkursu mediów drukowanych. W imieniu wszystkich uczestników wydarzenia wręczył głowie państwa statuetkę, którą otrzymują laureaci „Złotej Litery”.

„Dziękuję. Znajdziemy miejsce w Pałacu Niepodległości” – powiedział głowa państwa.

Na zakończenie rozmowy z uczestnikami wydarzenia Aleksander Łukaszenka opowiedział o swoich najbliższych planach. W szczególności głowa państwa chce zobaczyć, jaka jest sytuacja na polach w obwodzie mohylewskim i witebskim. „Ale muszę powiedzieć, że latając helikopterem nad krajem (widzę – not. BELTA) to zupełnie inna Białoruś. Tej wiosny, zupełnie inna. Ale pracy jest jeszcze dużo” – powiedział.

Aleksander Łukaszenka wezwał pracowników mediów, aby dostrzegali i reagowali na pewne niedociągnięcia, ale nie skupiali się na nich, ale dostrzegli to, co najważniejsze. W końcu ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. „Musimy zrobić wszystko, aby nie zniszczyć naszego wspólnego domu. Musimy zachować kraj dla naszych dzieci, naszych wnuków, młodzieży” – podkreślił głowa państwa.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi