Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Prezydent
18 Czerwca 2024, 17:20

Łukaszenka zarządził utworzenie grupy roboczej do analizy prac Narodowej Akademii Nauk

18 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. 18 czerwca Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka podpisał dekret powołujący stałą grupę roboczą do analizy działalności Narodowej Akademii Nauk. BELTA została o tym poinformowana przez służbę prasową głowy państwa.

W skład grupy roboczej weszli niezależni kompetentni eksperci, renomowani naukowcy posiadający głęboką wiedzę, wysokie kwalifikacje i znaczące doświadczenie w obszarze nauki i systemie administracji publicznej. Na jej czele mianowano przewodniczącego Komitetu Kontroli Państwowej Wasilija Gierasimowa.

Grupa robocza będzie badać kwestie praktyczności i efektywności badań naukowych i prac rozwojowych naukowców Narodowej Akademii Nauk Białorusi, wdrażania zmian w sektorach gospodarki i sfery społecznej, rozwoju produktów i technologii substytucyjnych importu, eksportu produktów naukowych i technicznych.

W razie potrzeby w prace grupy zostaną zaangażowani menedżerowie i specjaliści republikańskich organów rządowych i innych organizacji, wyspecjalizowani eksperci z określonej dziedziny nauki i działalności praktycznej.

Co roku do 15 lipca (w tym roku – do 1 listopada) grupa robocza będzie składała Prezydentowi sprawozdanie z wyników swoich prac oraz propozycje rozwiązania zidentyfikowanych kwestii problematycznych.

Zapewnienie prac grupy roboczej powierzono Państwowemu Komitetowi Nauki i Technologii.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi