Projekty
Government Bodies
Flag Sobota, 13 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
10 Lipca 2024, 16:44

Wzajemne uznawanie wiz i przekraczanie granicy przez dzieci. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi i Federacji Rosyjskiej uzgodniły podejście do polityki migracyjnej 

10 lipca, Grodno /Kor. BELTA/. W Grodnie odbyło się spotkanie Międzypaństwowej Międzyresortowej Grupy Roboczej w celu opracowania rekomendacji dotyczących wdrożenia skoordynowanej polityki migracyjnej, podaje korespondent BELTA.

Jak zauważył pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych Federacji Rosyjskiej Aleksander Gorowoj, mówiąc o podpisanym porozumieniu w sprawie utworzenia Państwa Związkowego, w ramach wektorów określonych przez głowy państw obu krajów wszystkie decyzje cieszą się poparciem, w tym decyzje o utworzeniu jednolitej przestrzeni migracyjnej Białorusi i Rosji. „Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie w sprawie ustalenia norm i zasad przekraczania granic przez małoletnie dzieci, w sprawie wzajemnego uznawania wiz na terytorium naszych krajów, w sprawie swobodnego przepływu obywateli prowadzących działalność gospodarczą. Poprzez stworzenie warunków i wygody dla zarówno obywateli naszych państw, jak i państw trzecich, przede wszystkim jesteśmy zobowiązani myśleć o bezpieczeństwie na terytorium Państwa Związkowego. W tym celu przyjęto szereg porozumień, które umożliwią nam gromadzenie baz danych zawierających odciski palców i informacje operacyjne za pośrednictwem specjalnych kanałów komunikacji, co da organom ścigania naszych krajów możliwość, po pierwsze, zminimalizowania i wyeliminowania w przyszłości wszelkich negatywnych tendencji” – powiedział Aleksander Gorowoj.

Pierwszy wiceminister MSW Federacji Rosyjskiej dodał, że doświadczenia interakcji, w tym z Republiką Białoruś, pozwoliły przez półtora roku odnotować spadek liczby przestępstw popełnianych na terytorium Federacji Rosyjskiej przez cudzoziemców oraz liczby cudzoziemców popełniających te przestępstwa. "Takie są żądania naszych Prezydentów i ludności naszych krajów” – powiedział.

Jak zauważył pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych Republiki Białoruś – szef milicji bezpieczeństwa publicznego Jurij Nazarenko, międzyresortowe spotkanie w sprawie kwestii migracyjnych powstało w 2003 roku. "Co roku organizujemy to spotkanie, podczas którego rozwiązywane są kwestie polityki migracyjnej. Do tej pory liczba przestępstw wśród cudzoziemców w Republice Białoruś spada. Ze stroną rosyjską rozwiązywane są kwestie przekraczania granic Państwa Związkowego przez cudzoziemców. Podczas spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń legislacyjnych zarówno po stronie rosyjskiej, jak i białoruskiej. Przyjęliśmy wiele interesujących punktów, na które trzeba będzie zwrócić uwagę. Zastanawiamy się nad tym wszystkim, opracowujemy to i w najbliższej przyszłości, najprawdopodobniej, przedstawimy to do rozpatrzenia rządowi i parlamentowi Republiki Białoruś” – powiedział Jurij Nazarenko.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi