Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
21 Maja 2024, 09:14

"Współpraca układa się bardzo dobrze". Ekspert o współdziałaniu Łukaszenki i Putina

21 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. W projekcie "W temacie" na kanale YouTube BELTA Igor Korotczenko, redaktor naczelny magazynu "Obrona narodowa", rosyjski dziennikarz i ekspert wojskowy, wyraził opinię, że współpraca między prezydentami Białorusi i Rosji przebiega bardzo pomyślnie.   

"Połączenie Putin-Łukaszenka działa bardzo skutecznie. Dokonujemy dziś przeglądu wielu rzeczy i oczywiście postrzegamy Białoruś jako wiarygodnego, spokojnego, absolutnie lojalnego towarzysza, partnera, przyjaciela, część nas samych. I oczywiście pod tym względem jesteśmy bardzo zadowoleni ze zmian, które zachodzą w waszym kraju. Jest to Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Narodowe, organ konstytucyjny o nowym statusie. Jest to odnowienie odpowiednio niższej i wyższej izby białoruskiego parlamentu. To ogólny wzrost podmiotowości i roli Białorusi" - powiedział Igor Korotczenko.

Ekspert wojskowy odniósł się do wizyt państwowych Aleksandra Łukaszenki w Azerbejdżanie i Władimira Putina w Chinach: "Widzimy, że istnieje aktywna praca na ścieżce dyplomatycznej, na ścieżce wspierania i wzmacniania gospodarki, ponieważ gospodarka jest najważniejsza. Ogólnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć, że panuje dobry optymizm. Jest to oczywiście ważne, ponieważ nasi przywódcy są dobrzy, rozumieją zadania, realizują je, w tym poprzez osobisty przykład, pokazują, jak i co należy robić, jak pracować".

"My, z jednej strony, bojownicy frontu informacyjnego, z drugiej strony, analitycy, będziemy również pracować nad tym, aby nasze kraje osiągnęły ustalone parametry i kamienie milowe. Ale najważniejszą rzeczą jest praca nad wzmocnieniem współpracy rosyjsko-białoruskiej" - powiedział Igor Korotczenko.

Redaktor naczelny magazynu "Obrona narodowa" odniósł się do wywiadu, który przeprowadził z Prezydentem Białorusi i komunikacji po nim. "Pamiętny wywiad, a następnie spotkanie, rozmowa, podczas której Aleksander Grigorjewicz powiedział, że kwestie wsparcia analitycznego, kwestie budowy Państwa Związkowego mają kluczowe znaczenie, - powiedział Igor Korotczenko. - Prezydent Republiki Białoruś bardzo wyraźnie i konkretnie opowiedział się za tym, że odpowiednie struktury powinny być zaangażowane w informacyjno-analityczne, co najważniejsze, zapewnienie procesu budowy Państwa Związkowego, procesów związanych z integracją rosyjsko-białoruską, współpracą w dziedzinie gospodarki i kompleksu obronno-przemysłowego. Oprócz tych sformalizowanych w ramach Państwa Związkowego".  

"Mamy bardzo bliskie kontakty z Białoruskim Instytutem Badań Strategicznych. Jest to czołowa fabryka myśli na Białorusi. Chciałbym pochwalić pracę białoruskiej ambasady. Działa ona na rzecz wzmocnienia współpracy regionalnej z promocją białoruskich produktów na rynkach rosyjskich i w regionach. To najważniejsze zadanie. Właśnie w taki sposób powinniśmy omijać sankcje" - podsumował ekspert.
TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi