Projekty
Government Bodies
Flag Sobota, 13 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
21 Czerwca 2024, 13:42

Wolfowicz: zmiana sytuacji geopolitycznej wymaga skutecznych form przeciwdziałania zagrożeniom

21 czerwca, Mińsk / Kor. BELTA/ Zmiana sytuacji geopolitycznej wymaga skutecznych form przeciwdziałania zagrożeniom. O tym mowa w powitaniu sekretarza stanu Rady Bezpieczeństwa Aleksandra Wolfowicza dla uczestników IV Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Główne kierunki doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego”, informuje BELTA.

„Witam Państwa na IV Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Główne kierunki doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego”, która zgromadziła funkcjonariuszy organów ścigania i innych organów państwowych, grono profesorskie i nauczycielskie, pracowników naukowych w celu omówienia najważniejszych kwestii ochrony naszego państwa, konstytucyjnych praw i wolności człowieka, umocnienia praworządności” - czytamy w powitalnym słowie. 

Radykalne zmiany sytuacji geopolitycznej, która charakteryzuje się wzrostem potencjału konfliktowego i staje się coraz bardziej niestabilna, wysokie ryzyko dalszej eskalacji powoduje konieczność poszukiwania najskuteczniejszych form przeciwdziałania tym zagrożeniom.

„Przełomowy jest fakt, że forum odbywa się w warunkach realizacji zaktualizowanej Koncepcji Bezpieczeństwa Narodowego, po raz pierwszy zatwierdzonej przez Wszechbiałoruskie Zgromadzenie Ludowe. Podkreśla to szczególne znaczenie i ważność programu wydarzenia. Przed nami żmudna praca nad dostosowaniem ustawodawstwa krajowego do nowych przepisów, wprowadzeniem ich do praktyki egzekwowania prawa” - czytamy w powitalnym słowie.

Aleksander Wolfowicz wyraził przekonanie, że podczas konferencji uda się wypracować najbardziej optymalne sposoby osiągnięcia wyznaczonych zadań w interesie bezpieczeństwa narodowego, udoskonalić prawne zabezpieczenie działalności organów ścigania oraz innych organów państwowych.

„Ten forum już tradycyjnie odbywa się pod egidą Międzynarodowej wystawy przemysłu bezpieczeństwa, co daje dodatkowe możliwości zapoznania się z zaawansowanymi technologiami i innowacyjnymi projektami w tej dziedzinie, wypracowania kierunków ich wprowadzenia do praktycznej działalności w celu skutecznej ochrony interesów narodowych Republiki Białorusi. Życzę uczestnikom konferencji efektywnej i owocnej pracy, zdrowia i wszystkiego dobrego” - czytamy w powitalnym słowie.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi