Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
20 Czerwca 2024, 13:52

Udział bezgotówkowego obrotu pieniężnego w obrotach handlu detalicznego osiągnął poziom 59,4%

20 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Na Białorusi trwa rozwój rynku usług płatniczych. Dalsze doskonalenie regulacji prawnych przyczyniło się do poprawy jakości usług i serwisów płatniczych, a także ich niezawodności. O tym oświadczył prezes zarządu Banku Narodowego Paweł Kallaur podczas wspólnego posiedzenia Izby Reprezentantów i Rady Republiki, podaje korespondent BELTA.

„W 2023 r. do rejestru dostawców usług płatniczych wpisanych było 30 organizacji, w tym 9 nierezydentów. Na dzień 10 czerwca 2024 r. w rejestrze tym figurowało 78 dostawców usług płatniczych” – powiedział Paweł Kallaur.

Na Białorusi aktywnie rozwija się system płatności bezgotówkowych. „Na podstawie wyników roku 2023 udział bezgotówkowego obrotu pieniężnego w obrotach handlu detalicznego wzrósł o 10% w porównaniu do roku 2022 i osiągnął poziom 56,1%. W pierwszym kwartale 2024 roku odsetek ten wyniósł 59,4%. W roku 2014 było to niecałe 19%” – powiedział Paweł Kallaur.

Według stanu na 1 stycznia 2024 r. liczba wydanych do obiegu bankowych kart płatniczych przekroczyła 19 mln sztuk. „Jednocześnie liczba kart BELKART w obiegu wzrosła w ciągu roku o 23%. Na dzień 1 kwietnia 2024 r. wydano 19,1 mln kart, w tym 6,5 mln kart BELKART (34,2% ogólnej liczby kart)” – zauważył prezes zarządu Banku Narodowego. – „Instytucja rachunków podstawowych, która zapewnia naszym obywatelom zestaw bezpłatnych transakcji, okazała się istotna i potrzebna”.

„Aby obniżyć koszty organizacji handlowych związane z przyjmowaniem płatności bezgotówkowych, większość banków oferuje klientom możliwość dokonywania ich za pośrednictwem aplikacji mobilnej z wykorzystaniem kodów QR. Dokonywanie takich płatności nie wymaga posiadania bankowej karty płatniczej. Jednocześnie stosowane technologie opierają się na opracowaniach krajowych” – dodał Paweł Kallaur.

W 2023 roku zapewniono dalszy rozwój systemu płatności natychmiastowych. Obecnie przelewy przez numer telefonu, w tym przelewy transgraniczne, stały się dostępne dla osób fizycznych.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi