Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
18 Czerwca 2024, 14:26

"Sytuacja jest stabilna, ale nie można się rozluźniać". Wolfowicz ocenił stan bezpieczeństwa narodowego

18 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Sytuacja na Białorusi jest stabilna i kontrolowana, ale nie warto się rozluźniać. Oświadczył o tym sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Aleksander Wolfowicz po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, donosi korespondent BELTA.

"Mamy stabilną sytuację, pod kontrolą. Niemniej jednak pokazuje nam to, że nie powinniśmy się rozluźniać. Musimy cały czas trzymać rękę na pulsie. Musimy wiedzieć, jak powiedział szef państwa, co dzieje się w kraju i poza nim, aby wyprzedzić naszych przeciwników przynajmniej o jeden krok" - powiedział Aleksander Wolfowicz.

Jak wcześniej informowano, 18 czerwca prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Członkom Rady Bezpieczeństwa przedstawiono projekt normatywnego aktu prawnego związanego z kwestiami oceny stanu bezpieczeństwa narodowego w celu realizacji nowej Koncepcji Bezpieczeństwa Narodowego, przyjętej niedawno przez Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Narodowe.

Aleksander Wolfowicz opowiedział o szczegółach i podsumował dyskusję. Według niego, spotkanie było zaplanowane i nie było na nim żadnych nagłych sytuacji.

Projekt dokumentu określa główne wskaźniki i kryteria oceny stanu bezpieczeństwa narodowego w dziewięciu dziedzinach. "Oczywiście sytuacja geopolityczna rozwija się, nie stoi w miejscu, świat się zmienia, więc konieczne było dostosowanie wielu postanowień obecnego dekretu,- wyjaśnił sekretarz stanu w Radzie Bezpieczeństwa. - Biorąc pod uwagę pojawienie się nowych ryzyk, wyzwań i zagrożeń, sfera polityczna została uzupełniona o szereg nowych wskaźników, które pozwalają na bardziej obiektywną, realistyczną i wiarygodną ocenę sytuacji w sferze politycznej w celu opracowania odpowiednich decyzji".

Ponadto w projekcie dekretu zwrócono szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa biologicznego: zidentyfikowano pięć strategicznych dziedzin, w odniesieniu do których będą podejmowane decyzje. Koordynatorem będzie Ministerstwo Zdrowia.

"Innowacje, które zostały zgłoszone na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, dadzą bardziej pełną i obiektywną ocenę stanu bezpieczeństwa narodowego. Zaproponowano, aby algorytm pracy pozostał taki sam: agencje, które koordynują tę lub inną sferę, w ciągu roku analizują i proponują rozważenie tej lub innej oceny bezpieczeństwa narodowego. Wszystko to jest opracowywane w Sekretariacie Stanu Rady Bezpieczeństwa, a co roku, do 25 marca, ta analiza wraz z proponowaną oceną jest przedstawiana Prezydentowi do zatwierdzenia" - wyjaśnił mechanizm pracy Aleksander Wolfowicz.

Według niego, szef państwa ogólnie poparł projekt dekretu. Niektóre poprawki zostaną wprowadzone do dokumentu, z uwagi na przeprowadzone dyskusje.
TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi