Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
20 Czerwca 2024, 17:24

Służby ratownicze Białorusi i Azerbejdżanu omawiały współpracę we wszystkich obszarach działań

20 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. W Centrum edukacji bezpieczeństwa Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych w Mińsku odbyło się spotkanie szefów służb ratowniczych Białorusi i Azerbejdżanu – Wadima Siniawskiego i Kamaladdina Hejdarowa. BELTA została o tym poinformowana przez Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Białorusi.

Strony omówiły kwestie współdziałania w całym spektrum obszarów aktywności zawodowej. „Chcę zapewnić, że wszystkie osiągnięte porozumienia zostaną przez nas zrealizowane w terminie” – podkreślił Wadim Siniawski.

Kamaladdin Hejdarow wyraził także pewność, że to spotkanie da nowy impuls do dalszej współpracy obu agencji ratowniczych i obu krajów w zakresie wymiany doświadczeń w zakresie sytuacji nadzwyczajnych.

Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Białorusi odnotowało, że w ramach 14. posiedzenia międzyrządowej białorusko-azerbejdżańskiej komisji ds. współpracy handlowo-gospodarczej pomiędzy Zakładami Samochodowymi Ganja, Mińskimi Zakładami Samochodowymi i przedsiębiorstwem POŻSNAB podpisano trójstronne porozumienie w sprawie zorganizowania produkcji białoruskiego sprzętu gaśniczego w Azerbejdżanie. Ponadto Instytut badawczy bezpieczeństwa pożarowego i problemów sytuacji nadzwyczajnych włożył wiele pracy w udoskonalenie odzieży bojowej i poszerzenie jej asortymentu modelowego.

Strony rozmawiały także o kierunku edukacyjnym. 127 obywateli Azerbejdżanu przechodzi szkolenie na Uniwersytecie Ochrony Ludności Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych. Wadim Siniawski wyraził gotowość kontynuowania tej współpracy.

„Nasza uczelnia korzysta z innowacyjnych metod i podejść w świadczeniu usług edukacyjnych, a także z najnowocześniejszego sprzętu” – podkreślił.

Kamaladdin Hejdarow podziękował Ministerstwu Sytuacji Nadzwyczajnych Białorusi za organizację wydarzenia, a także pogratulował Wadimowi Siniawskiemu wyboru na przewodniczącego Międzypaństwowej Rady ds. sytuacji nadzwyczajnych o charakterze przyrodniczym i technogennym. 

Po omówieniu kwestii roboczych strony podpisały Kompleksowy plan działań na lata 2025-2027 dotyczący realizacji Porozumienia o współpracy międzyresortowej.

Na zakończenie spotkania szefowie oddziałów ratunkowych wyrazili nadzieję na kontynuację aktywnej interakcji w całym zakresie obszarów aktywności zawodowej: wymiany doświadczeń w zakresie doskonalenia systemów informowania ludności o zagrożeniu stanami nadzwyczajnymi, monitorowania oraz prognozowania sytuacji nadzwyczajnych, organizowania i prowadzenia wspólnych szkoleń i ćwiczeń zespołów ratowniczych w celu opracowania zagadnień ratownictwa i pierwszej pomocy ofiarom i innym.

Wizyta odbywa się w ramach realizacji porozumień pomiędzy głowami państw Aleksandrem Łukaszenką a Ilhamem Alijewem. Dziś delegacja pod przewodnictwem Kamaladina Hejdarowa odwiedzi MAZ i POŻSNAB, gdzie omówią perspektywy współpracy w zakresie produkcji sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi