Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
17 Czerwca 2024, 15:20

Siergiejenko: parlamentarzyści muszą położyć szczególny nacisk na suwerenność technologiczną PZ

17 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Parlamentarzyści muszą położyć szczególny nacisk na tematy zapewniające suwerenność technologiczną Państwa Związkowego, oświadczył pierwszy zastępca przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji, przewodniczący Izby Reprezentantów Igor Siergiejenko na posiedzeniu 66. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji w Mińsku, informuje korespondent BELTA.

„Ważne jest, aby stworzyć zaplecze dla nowych wspólnych programów i działań. Szczególny nacisk należy położyć na tematy zapewniające suwerenność technologiczną Państwa Związkowego, wysoką wydajność pracy oraz bezpieczny rozwój cyfrowy” - powiedział Igor Siergiejenko. „Dlatego proponuję szersze wykorzystanie płacówek Zgromadzenia Parlamentarnego (posiedzenia komisji, przesłuchania parlamentarne, stale działające seminaria) do przygotowania i realizacji odpowiednich propozycji”.

Należy patrzeć nie tylko w dzień jutrzejszy, ale także w odległą przyszłość, podkreślił Igor Siergiejenko. „Ma to na celu zatwierdzona przez Naczelną Radę Państwową strategia rozwoju naukowo-technologicznego Państwa Związkowego na okres do 2035 roku. Jednocześnie nie powinniśmy zapominać o sferze humanitarnej. Tutaj priorytetem jest zwrócenie uwagi na młodzież, wzmocnienie w społeczeństwie podstaw moralnych, duchowości, tradycyjnych wartości, świadomości obywatelskiej i patriotyzmu. Jednym słowem, wymaga to poważnej pracy nad tym, co stanowi niezachwianą podstawę jedności narodów Białorusi i Rosji” - dodał.

Posiedzenie 66. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji odbywa się dziś w Mińsku. Porządek obrad obejmuje rozpatrzenie projektu Dekretu Naczelnej Rady Państwa Związkowego „W sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do Dekretu Naczelnej Rady Państwa Związkowego „W sprawie budżetu Państwa Związkowego na rok 2023” oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Ministrów Państwa Związkowego z wykonania budżetu Państwa Związkowego na rok 2023.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi