Projekty
Government Bodies
Flag Sobota, 13 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
09 Lipca 2024, 09:33

Rogoźnik wręczył kopie listów uwierzytelniających Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rosji

9 lipca, Moskwa /Eduard Piwowar – BELTA/. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Białorusi w Rosji Aleksander Rogożnik złożył kopie listów uwierzytelniających ministrowi spraw zagranicznych Rosji. BELTA została o tym poinformowana przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Kopie listów uwierzytelniających przyjął wiceminister spraw zagranicznych Rosji Michaił Galuzin. Podczas rozmowy Michaił Galuzin serdecznie pogratulował Aleksandrowi Rogożnikowi objęcia urzędu i życzył mu powodzenia w umacnianiu białorusko-rosyjskich stosunków sojuszniczych.

„Wyrażono nadzieję na kontynuację produktywnej przyjaznej interakcji między białoruską misją dyplomatyczną a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rosji” – czytamy w dokumencie. „Aktualne kwestie współpracy rosyjsko-białoruskiej, budowy Państwa Związkowego i dwustronnej koordynacji polityki zagranicznej w trakcie rozpatrywania harmonogramu najbliższych kontaktów na najwyższym i wysokim szczeblu. Potwierdzono wzajemne zaangażowanie w stopniowe wzmacnianie więzi w całym spektrum stosunków dwustronnych” – zauważył rosyjski MSZ.

Według służby prasowej Ambasady Białorusi, podczas spotkania strony stwierdziły bezprecedensowo wysoki poziom interakcji białorusko-rosyjskich, podkreślając jej braterski i ufny charakter oraz odnotowując ogromny osobisty wkład przywódców Białorusi i Rosji w rozwój stosunków dwustronnych.

Rozmówcy potwierdzili, że skupiają się na koordynacji prac na platformach międzynarodowych i w formatach integracyjnych. „Aleksander Rogożnik podziękował stronie rosyjskiej za konsekwentne wsparcie Białorusi w kwestii przystąpienia do SOW” – podała służba prasowa.

Aleksander Rogożnik i Michaił Galuzin omówili bieżące kwestie współpracy międzyresortowej i stan realizacji porozumień ministrów spraw zagranicznych obu krajów, a także dokonali przeglądu harmonogramu bezpośrednich kontaktów na różnych szczeblach. „Aleksander Rogożnik skupił się na gospodarczych aspektach interakcji, w tym w kontekście kontynuacji aktywnej pracy w rosyjskich regionach i poinformował swojego rozmówcę o zbliżających się kontaktach na międzynarodowej wystawie przemysłowej INNOPROM w Jekaterynburgu. Zgodzili się co do wagi wspólnych wysiłków na rzecz rozwoju przemysłu współpracy i substytucji importu, aby rozwiązać wspólne zadanie osiągnięcia suwerenności technologicznej” – poinformowała misja dyplomatyczna.

Szczególną uwagę Aleksandr Rogożnik i Michaił Galuzin zwrócili na temat zachowania pamięci historycznej i przeciwdziałania próbom pisania historii na nowo. W tym kontekście wysoko ocenili obchody odbywające się w naszym kraju z okazji 80. rocznicy wyzwolenia Białorusi spod nazistowskich najeźdźców. Ambasador podziękował stronie rosyjskiej za wysoki poziom reprezentacji na wydarzeniach w Mińsku oraz udział rosyjskich wojskowych w paradzie z okazji Dnia Niepodległości. Strony zgodziły się wypracować udział białoruskich wojskowych w przyszłorocznej paradzie z okazji 80. rocznicy Zwycięstwa w Moskwie.

„Uzgodniliśmy kontynuację pełnych zaufania, konstruktywnych i szybkich kontaktów w celu skutecznego wsparcia dyplomatycznego całego spektrum współpracy białorusko-rosyjskiej. Aleksander Rogożnik zauważył, że zamierza kontynuować skuteczną i produktywną pracę ambasadora Dmitrija Krutoja na rzecz budowania i wzmacniania białorusko-rosyjskich stosunków dwustronnych na szczeblu  federalnym, regionalnym i międzyresortowym” – dodała misja dyplomatyczna.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi