Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
20 Czerwca 2024, 18:19

Rada Republiki przyjęła projekt ustawy o kolejnej amnestii

20 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Na pierwszym posiedzeniu Rada Republiki przyjęła projekt ustawy „O amnestii w związku z 80. rocznicą wyzwolenia Białorusi spod najeźdźców hitlerowskich”, relacjonuje korespondent BELTA.

Projekt ustawy ustala katalog kategorii skazanych podlegających zwolnieniu od kary i innych środków odpowiedzialności karnej. Proponuje się, aby do tych kategorii zaliczyć w szczególności nieletnich, kobiety w ciąży, kobiety i samotnych mężczyzn posiadających dzieci do lat 18, z wyjątkiem tych, którzy popełnili umyślne przestępstwo przeciwko nieletniemu, a także osoby, które osiągnęli ogólnie ustalony wiek emerytalny, osoby niepełnosprawne z grupy I i II, osoby cierpiące na czynną postać gruźlicy i zaliczone do I „A”, II „A”, III grup obserwacji przychodni oraz obywatele dotknięci awarią w elektrowni jądrowej w Czarnobylu i inne wypadki radiacyjne.

Jednocześnie projekt ustawy określa kategorie osób, wobec których amnestia nie będzie miała zastosowania. Na przykład, wobec kogo zastosowano amnestię lub ułaskawienie w latach 2021–2024 i którzy ponownie popełnili przestępstwo umyślne w okresie nieunieważnionego lub zaległego wyroku skazującego. Amnestia nie będzie dotyczyła obywateli, którzy w dniu ogłoszenia lub uprawomocnienia się wyroku nie naprawili w pełni szkody wyrządzonej przestępstwem, nie zapłacili dochodów uzyskanych z przestępstwa, a także dochodów uzyskanych z tytułu przestępstwa korzystania z mienia uzyskanego w sposób przestępczy lub nabytego ze środków uzyskanych w sposób przestępczy, a także tych, którzy dopuścili się szczególnie niebezpiecznego recydywy przestępstwa lub zostali uznani w określony  sposób za szczególnie niebezpiecznych recydywistów. Amnestia nie będzie miała zastosowania również do obywateli, wobec których kara śmierci w drodze ułaskawienia została zastąpiona karą pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.
 
TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi